Pořad jednání
Štrasburk
Pondělí, 22. listopadu 2021 - Čtvrtek, 25. listopadu 2021 231k
Čtvrtek, 25. listopadu 2021171kVerze: Středa, 24. listopadu 2021, 17:45
 Body k pořadu jednání
09:00 - 12:00   Rozpravy
09:30 - 10:45   První hlasování
13:00   Oznámení výsledků
13:30 - 14:45   Druhé hlasování
15:00 - 16:00   Rozpravy
16:00   Oznámení výsledků
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 12:00   Rozpravy       Řečnická doba
137 pointMezinárodní den proti násilí na ženách a aktuální situace v oblasti ratifikace Istanbulské úmluvy
Prohlášení Komise
[2021/2979(RSP)]
  pointRozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)
139Lhůta -Situace v Somálsku
[2021/2981(RSP)]
RC-B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021, B9-0568/2021, B9-0570/2021, B9-0572/2021
140Lhůta -Porušování lidských práv soukromými vojenskými a bezpečnostními společnostmi, zejména Wagnerovou skupinou
[2021/2982(RSP)]
B9-0555/2021, RC-B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021, B9-0563/2021, B9-0567/2021
141Lhůta -Situace v oblasti lidských práv v Kamerunu
[2021/2983(RSP)]
RC-B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021, B9-0566/2021, B9-0571/2021, B9-0573/2021
09:30 - 10:45   První hlasování      
170 voteRozhodnutí výboru o zahájení jednání
169***IvotePřiměřené minimální mzdy v Evropské unii
Zpráva:  Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii

[COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
153 voteKonečná hlasování
109Lhůta voteUvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Španělsko
Zpráva:  Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům na základě žádosti Španělska – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal
[COM(2021)0618 - C9-0377/2021 - 2021/0316(BUD)]
Rozpočtový výbor
83Lhůta voteLegální migrace a právo
Zpráva:  Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
Zpráva obsahující doporučení Komisi k legální migraci a právu
[2020/2255(INL)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
96Lhůta voteNávrh usnesení - Zavedení evropského průkazu sociálního zabezpečení s cílem zlepšit digitální prosazování práv na sociální zabezpečení a spravedlivou mobilitu
[2021/2620(RSP)]
B9-0551/2021
69Lhůta voteMnohostranná jednání před 12. ministerskou konferencí WTO v Ženevě ve dnech 30. listopadu až 3. prosince 2021
Návrh usnesení
[2021/2769(RSP)]
B9-0550/2021
154 voteJediná hlasování
93*voteHaagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980: přistoupení Filipín
Zpráva:  Gilles Lebreton (A9-0300/2021)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy Evropské unie opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Filipín k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980
[COM(2021)0359 - C9-0361/2021 - 2021/0178(NLE)]
Výbor pro právní záležitosti
92*voteHaagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980: přistoupení Jamajky
Zpráva:  Heidi Hautala (A9-0299/2021)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Jamajky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980
[COM(2021)0363 - C9-0334/2021 - 2021/0179(NLE)]
Výbor pro právní záležitosti
91*voteHaagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980: přistoupení Bolívie
Zpráva:  Heidi Hautala (A9-0307/2021)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy Evropské unie opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Bolívie k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980
[COM(2021)0369 - C9-0336/2021 - 2021/0183(NLE)]
Výbor pro právní záležitosti
90*voteHaagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980: přistoupení Pákistánu
Zpráva:  Heidi Hautala (A9-0308/2021)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy Evropské unie opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Pákistánu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980
[COM(2021)0368 - C9-0335/2021 - 2021/0182(NLE)]
Výbor pro právní záležitosti
89*voteHaagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980: přistoupení Tuniska
Zpráva:  Heidi Hautala (A9-0309/2021)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Tuniska k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980
[COM(2021)0371 - C9-0337/2021 - 2021/0198(NLE)]
Výbor pro právní záležitosti
127 voteNávrh usnesení - Bezpečnost parkovišť pro nákladní automobily v EU
[2021/2918(RSP)]
B9-0552/2021
článek 227 jednacího řádu
155 voteHlasování o pozměňovacích návrzích
165 voteNávrhy usnesení - Situace v Somálsku
166 voteNávrhy usnesení - Porušování lidských práv soukromými vojenskými a bezpečnostními společnostmi, zejména Wagnerovou skupinou
167 voteNávrhy usnesení - Situace v oblasti lidských práv v Kamerunu
13:00   Oznámení výsledků      
13:30 - 14:45   Druhé hlasování      
156 voteKonečná hlasování
139Lhůta voteSituace v Somálsku
Návrhy usnesení
[2021/2981(RSP)]
RC-B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021, B9-0568/2021, B9-0570/2021, B9-0572/2021
140Lhůta votePorušování lidských práv soukromými vojenskými a bezpečnostními společnostmi, zejména Wagnerovou skupinou
Návrhy usnesení
[2021/2982(RSP)]
B9-0555/2021, RC-B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021, B9-0563/2021, B9-0567/2021
141Lhůta voteSituace v oblasti lidských práv v Kamerunu
Návrhy usnesení
[2021/2983(RSP)]
RC-B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021, B9-0566/2021, B9-0571/2021, B9-0573/2021
15:00 - 16:00   Rozpravy       Řečnická doba
  pointZávažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (článek 139 jednacího řádu)
145 -G-001002/2020
138 pointDopravní zácpy před mezinárodními přístavy a zvýšené dopravní náklady dopadající na EU
Prohlášení Komise
[2021/2980(RSP)]
16:00   Oznámení výsledků      
09:00 - 12:00   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)25'
Autor každého návrhu usnesení (článek 144)1'
Poslanci90'
PPE20'30S&D17'30Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'30ECR8'30The Left6'NI6'
15:00 - 16:00   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)15'
Autor (závažná interpelace)2'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'30The Left3'NI2'30
139item on the agendapointSituace v Somálsku
  -Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu)Pondělí, 22. listopadu 2021, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu)Středa, 24. listopadu 2021, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 144 jednacího řádu)Středa, 24. listopadu 2021, 14:00
140item on the agendapointPorušování lidských práv soukromými vojenskými a bezpečnostními společnostmi, zejména Wagnerovou skupinou
  -Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu)Pondělí, 22. listopadu 2021, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu)Středa, 24. listopadu 2021, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 144 jednacího řádu)Středa, 24. listopadu 2021, 14:00
141item on the agendapointSituace v oblasti lidských práv v Kamerunu
  -Návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu)Pondělí, 22. listopadu 2021, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 144 jednacího řádu)Středa, 24. listopadu 2021, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 144 jednacího řádu)Středa, 24. listopadu 2021, 14:00
109item on the agendapointUvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Španělsko
Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 18. listopadu 2021, 13:00
83item on the agendapointLegální migrace a právo
Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021
  -Pozměňovací návrhyStředa, 17. listopadu 2021, 13:00
96item on the agendapointZavedení evropského průkazu sociálního zabezpečení s cílem zlepšit digitální prosazování práv na sociální zabezpečení a spravedlivou mobilitu
(O-000071/2021 - B9-0041/21) 
  -Návrhy usneseníStředa, 17. listopadu 2021, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníPondělí, 22. listopadu 2021, 19:00
69item on the agendapointMnohostranná jednání před 12. ministerskou konferencí WTO v Ženevě ve dnech 30. listopadu až 3. prosince 2021
  -Návrhy usneseníStředa, 17. listopadu 2021, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníPondělí, 22. listopadu 2021, 19:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 19. listopadu 2021, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 22. listopadu 2021, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 23. listopadu 2021, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)Středa, 24. listopadu 2021, 19:00
Poslední aktualizace: 24. listopadu 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí