Ημερήσια διάταξη
Στρασβούργο
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 - Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 257k
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021175kΈκδοση: Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, 17:46
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 12:00   Συζητήσεις
09:30 - 10:45   Πρώτη ψηφοφορία
13:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
13:30 - 14:45   Δεύτερη ψηφοφορία
15:00 - 16:00   Συζητήσεις
16:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 12:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
137 pointΗ Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και η πορεία της κύρωσης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης
Δήλωση της Επιτροπής
[2021/2979(RSP)]
  pointΣυζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού)
139Προθεσμία -Η κατάσταση στη Σομαλία
[2021/2981(RSP)]
RC-B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021, B9-0568/2021, B9-0570/2021, B9-0572/2021
140Προθεσμία -Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες και ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας, ιδίως τον όμιλο Wagner
[2021/2982(RSP)]
B9-0555/2021, RC-B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021, B9-0563/2021, B9-0567/2021
141Προθεσμία -Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καμερούν
[2021/2983(RSP)]
RC-B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021, B9-0566/2021, B9-0571/2021, B9-0573/2021
09:30 - 10:45   Πρώτη ψηφοφορία      
170 voteΑπόφαση επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων
169***IvoteΕπαρκείς κατώτατοι μισθοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Έκθεση:  Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση
[COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
153 voteΤελικές ψηφοφορίες
109Προθεσμία voteΚινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Ισπανία
Έκθεση:  Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζομένους ύστερα από αίτηση της Ισπανίας – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal
[COM(2021)0618 - C9-0377/2021 - 2021/0316(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
83Προθεσμία voteΠολιτική και νομοθεσία για τη νόμιμη μετανάστευση
Έκθεση:  Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την πολιτική και τη νομοθεσία για τη νόμιμη μετανάστευση
[2020/2255(INL)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
96Προθεσμία voteΠρόταση ψηφίσματος - Δημιουργία ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης για τη βελτίωση της ψηφιακής επιβολής των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και μιας δίκαιης κινητικότητας
[2021/2620(RSP)]
B9-0551/2021
69Προθεσμία voteΠολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 12ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ στη Γενεύη, 30 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2021
Πρόταση ψηφίσματος
[2021/2769(RSP)]
B9-0550/2021
154 voteΜοναδικές ψηφοφορίες
93*voteΣύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών: προσχώρηση των Φιλιππινών
Έκθεση:  Gilles Lebreton (A9-0300/2021)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδεχτούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση των Φιλιππινών στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών
[COM(2021)0359 - C9-0361/2021 - 2021/0178(NLE)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
92*voteΣύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών: προσχώρηση της Τζαμάικας
Έκθεση:  Heidi Hautala (A9-0299/2021)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Τζαμάικας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών
[COM(2021)0363 - C9-0334/2021 - 2021/0179(NLE)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
91*voteΣύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών: προσχώρηση της Βολιβίας
Έκθεση:  Heidi Hautala (A9-0307/2021)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδεχτούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Βολιβίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών
[COM(2021)0369 - C9-0336/2021 - 2021/0183(NLE)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
90*voteΣύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών: προσχώρηση του Πακιστάν
Έκθεση:  Heidi Hautala (A9-0308/2021)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση του Πακιστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών
[COM(2021)0368 - C9-0335/2021 - 2021/0182(NLE)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
89*voteΣύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών: προσχώρηση της Τυνησίας
Έκθεση:  Heidi Hautala (A9-0309/2021)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να αποδεχτούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Τυνησίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών
[COM(2021)0371 - C9-0337/2021 - 2021/0198(NLE)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
127 voteΠρόταση ψηφίσματος - Ασφάλεια των χώρων στάθμευσης φορτηγών στην ΕΕ
[2021/2918(RSP)]
B9-0552/2021
Άρθρο 227
155 voteΨηφοφορία επί τροπολογιών
165 voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Η κατάσταση στη Σομαλία
166 voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες και ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας, ιδίως τον όμιλο Wagner
167 voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καμερούν
13:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
13:30 - 14:45   Δεύτερη ψηφοφορία      
156 voteΤελικές ψηφοφορίες
139Προθεσμία voteΗ κατάσταση στη Σομαλία
Προτάσεις ψηφίσματος
[2021/2981(RSP)]
RC-B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021, B9-0568/2021, B9-0570/2021, B9-0572/2021
140Προθεσμία voteΠαραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες και ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας, ιδίως τον όμιλο Wagner
Προτάσεις ψηφίσματος
[2021/2982(RSP)]
B9-0555/2021, RC-B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021, B9-0563/2021, B9-0567/2021
141Προθεσμία voteΗ κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καμερούν
Προτάσεις ψηφίσματος
[2021/2983(RSP)]
RC-B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021, B9-0566/2021, B9-0571/2021, B9-0573/2021
15:00 - 16:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
  pointΜείζονος σημασίας επερώτηση (άρθρο 139 του Κανονισμού)
145 -G-001002/2020
138 pointΣυμφόρηση στους διεθνείς λιμένες και αυξημένο κόστος μεταφορών που επηρεάζουν την ΕΕ
Δήλωση της Επιτροπής
[2021/2980(RSP)]
16:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
09:00 - 12:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)25'
Συντάκτης κάθε πρότασης ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)1'
Βουλευτές90'
PPE20'30S&D17'30Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'30ECR8'30The Left6'NI6'
15:00 - 16:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Συντάκτης (μείζονος σημασία επερώτηση)2'
Βουλευτές30'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'30The Left3'NI2'30
139item on the agendapointΗ κατάσταση στη Σομαλία
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, 14:00
140item on the agendapointΠαραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες και ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας, ιδίως τον όμιλο Wagner
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, 14:00
141item on the agendapointΗ κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καμερούν
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, 14:00
109item on the agendapointΚινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Ισπανία
Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021, 13:00
83item on the agendapointΠολιτική και νομοθεσία για τη νόμιμη μετανάστευση
Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, 13:00
96item on the agendapointΔημιουργία ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης για τη βελτίωση της ψηφιακής επιβολής των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και μιας δίκαιης κινητικότητας
(O-000071/2021 - B9-0041/21) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, 13:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, 19:00
69item on the agendapointΠολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 12ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ στη Γενεύη, 30 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2021
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, 13:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, 19:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 23 Νοεμβρίου 2021, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού) Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 24 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου