Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 22. november 2021 - Neljapäev, 25. november 2021 222k
Neljapäev, 25. november 2021161kVersioon: Kolmapäev, 24. november 2021, 17:48
 Päevakorra punktid
09:00 - 12:00   Arutelud
09:30 - 10:45   Esimene hääletusvoor
13:00   Tulemuste teatavaks tegemine
13:30 - 14:45   Teine hääletusvoor
15:00 - 16:00   Arutelud
16:00   Tulemuste teatavaks tegemine
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 12:00   Arutelud       Kõneaeg
137 pointRahvusvaheline naistevastase vägivalla kaotamise päev ja Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise hetkeseis
Komisjoni avaldus
[2021/2979(RSP)]
  pointInimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 144)
139Tähtaeg -Olukord Somaalias
[2021/2981(RSP)]
RC-B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021, B9-0568/2021, B9-0570/2021, B9-0572/2021
140Tähtaeg -Sõjandus- ja julgeolekuvaldkonna eraettevõtjate, eelkõige Wagneri grupi toimepandud inimõiguste rikkumised
[2021/2982(RSP)]
B9-0555/2021, RC-B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021, B9-0563/2021, B9-0567/2021
141Tähtaeg -Inimõiguste olukord Kamerunis
[2021/2983(RSP)]
RC-B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021, B9-0566/2021, B9-0571/2021, B9-0573/2021
09:30 - 10:45   Esimene hääletusvoor      
170 voteKomisjoni otsus alustada läbirääkimisi
169***IvotePiisav miinimumpalk Euroopa Liidus
Raport:  Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv piisava miinimumpalga kohta Euroopa Liidus
[COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
153 voteLõpphääletused
109Tähtaeg voteGlobaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – Hispaania taotlus – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal
Raport:  Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal)
[COM(2021)0618 - C9-0377/2021 - 2021/0316(BUD)]
Eelarvekomisjon
83Tähtaeg voteSeadusliku rände poliitika ja õigus
Raport:  Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
Raport soovitustega komisjonile seadusliku rände poliitika ja õiguse kohta
[2020/2255(INL)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
96Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanek - Euroopa sotsiaalkindlustuspassi kasutuselevõtt sotsiaalkindlustusõiguste digitaalse jõustamise ja õiglase liikuvuse parandamiseks
[2021/2620(RSP)]
B9-0551/2021
69Tähtaeg voteMitmepoolsed läbirääkimised seoses WTO ministrite 12. konverentsiga, mis toimub Genfis 30. novembrist kuni 3. detsembrini 2021
Resolutsiooni ettepanek
[2021/2769(RSP)]
B9-0550/2021
154 voteTervikhääletus
93*voteFilipiinide ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga
Raport:  Gilles Lebreton (A9-0300/2021)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Euroopa Liidu liikmesriikidel anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Filipiinide ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga
[COM(2021)0359 - C9-0361/2021 - 2021/0178(NLE)]
Õiguskomisjon
92*voteJamaica ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga
Raport:  Heidi Hautala (A9-0299/2021)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse liikmesriikidel anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Jamaica ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga
[COM(2021)0363 - C9-0334/2021 - 2021/0179(NLE)]
Õiguskomisjon
91*voteBoliivia ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga
Raport:  Heidi Hautala (A9-0307/2021)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse liikmesriikidel anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Boliivia ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga
[COM(2021)0369 - C9-0336/2021 - 2021/0183(NLE)]
Õiguskomisjon
90*votePakistani ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga
Raport:  Heidi Hautala (A9-0308/2021)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Euroopa Liidu liikmesriikidel anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Pakistani ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga
[COM(2021)0368 - C9-0335/2021 - 2021/0182(NLE)]
Õiguskomisjon
89*voteTuneesia ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga
Raport:  Heidi Hautala (A9-0309/2021)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse liikmesriikidel anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Tuneesia ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga
[COM(2021)0371 - C9-0337/2021 - 2021/0198(NLE)]
Õiguskomisjon
127 voteResolutsiooni ettepanek - Veokite parklate turvalisus ELis
[2021/2918(RSP)]
B9-0552/2021
Kodukorra artikkel 227
155 voteMuudatusettepanekute hääletamine
165 voteResolutsiooni ettepanekud - Olukord Somaalias
166 voteResolutsiooni ettepanekud - Sõjandus- ja julgeolekuvaldkonna eraettevõtjate, eelkõige Wagneri grupi toimepandud inimõiguste rikkumised
167 voteResolutsiooni ettepanekud - Inimõiguste olukord Kamerunis
13:00   Tulemuste teatavaks tegemine      
13:30 - 14:45   Teine hääletusvoor      
156 voteLõpphääletused
139Tähtaeg voteOlukord Somaalias
Resolutsiooni ettepanekud
[2021/2981(RSP)]
RC-B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021, B9-0568/2021, B9-0570/2021, B9-0572/2021
140Tähtaeg voteSõjandus- ja julgeolekuvaldkonna eraettevõtjate, eelkõige Wagneri grupi toimepandud inimõiguste rikkumised
Resolutsiooni ettepanekud
[2021/2982(RSP)]
B9-0555/2021, RC-B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021, B9-0563/2021, B9-0567/2021
141Tähtaeg voteInimõiguste olukord Kamerunis
Resolutsiooni ettepanekud
[2021/2983(RSP)]
RC-B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021, B9-0566/2021, B9-0571/2021, B9-0573/2021
15:00 - 16:00   Arutelud       Kõneaeg
  pointPõhjalikum arupärimine (kodukorra artikkel 139)
145 -G-001002/2020
138 pointRahvusvaheliste sadamate ülekoormuse ja transpordikulude kasvu mõju ELile
Komisjoni avaldus
[2021/2980(RSP)]
16:00   Tulemuste teatavaks tegemine      
09:00 - 12:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)25'
Iga resolutsiooni ettepaneku koostaja (kodukorra artikkel 144)1'
Parlamendiliikmed90'
PPE20'30S&D17'30Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'30ECR8'30The Left6'NI6'
15:00 - 16:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)15'
Esitaja (põhjalikum arupärimine)2'
Parlamendiliikmed30'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'30The Left3'NI2'30
139item on the agendapointOlukord Somaalias
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 144)Esmaspäev, 22. november 2021, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 24. november 2021, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 24. november 2021, 14:00
140item on the agendapointSõjandus- ja julgeolekuvaldkonna eraettevõtjate, eelkõige Wagneri grupi toimepandud inimõiguste rikkumised
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 144)Esmaspäev, 22. november 2021, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 24. november 2021, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 24. november 2021, 14:00
141item on the agendapointInimõiguste olukord Kamerunis
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 144)Esmaspäev, 22. november 2021, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 24. november 2021, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 24. november 2021, 14:00
109item on the agendapointGlobaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – Hispaania taotlus – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal
Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 18. november 2021, 13:00
83item on the agendapointSeadusliku rände poliitika ja õigus
Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 17. november 2021, 13:00
96item on the agendapointEuroopa sotsiaalkindlustuspassi kasutuselevõtt sotsiaalkindlustusõiguste digitaalse jõustamise ja õiglase liikuvuse parandamiseks
(O-000071/2021 - B9-0041/21) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 17. november 2021, 13:00
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 22. november 2021, 19:00
69item on the agendapointMitmepoolsed läbirääkimised seoses WTO ministrite 12. konverentsiga, mis toimub Genfis 30. novembrist kuni 3. detsembrini 2021
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 17. november 2021, 13:00
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 22. november 2021, 19:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 19. november 2021, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 22. november 2021, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 23. november 2021, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 24. november 2021, 19:00
Viimane päevakajastamine: 24. november 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika