Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 17. januar 2022 - Torsdag den 20. januar 2022 207k
Onsdag den 19. januar 2022166kUdgave: Onsdag den 19. januar 2022, 20:18
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 09:45   AFSTEMNINGSTID
11:00   Meddelelse af resultater
11:30   Arbejdsplan
11:30 - 14:00   Forhandling
14:30 - 15:15   AFSTEMNINGSTID
15:00 - 23:30   Forhandling
16:00   Meddelelse af resultater
18:00 - 19:15   Afstemningsrunde
 Taletid
 Frister

09:00 - 09:45   AFSTEMNINGSTID      
101 voteValg af kvæstorer i Parlamentet
[2021/3046(RSO)]
Første valgrunde
11:00   Meddelelse af resultater      
11:30   Arbejdsplan      
11:30 - 14:00   Forhandling       Taletid
97 pointRedegørelse for det franske formandskabs aktivitetsprogram
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2021/3022(RSP)]
14:30 - 15:15   AFSTEMNINGSTID      
94 voteValg af kvæstorer i Parlamentet
Anden valgrunde
15:00 - 23:30   Forhandling       Taletid
34Frist***IpointForordningen om digitale tjenester
Betænkning:  Christel Schaldemose (A9-0356/2021)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og om ændring af direktiv 2000/31/EF
[COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  pointForhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)
132Frist -Krænkelser af grundlæggende frihedsrettigheder i Hongkong
[2022/2503(RSP)]
B9-0066/2022, RC-B9-0067/2022, B9-0067/2022, B9-0071/2022, B9-0073/2022, B9-0075/2022, B9-0076/2022
134Frist -Situationen i Kasakhstan
[2022/2505(RSP)]
B9-0064/2022, RC-B9-0065/2022, B9-0065/2022, B9-0072/2022, B9-0074/2022, B9-0077/2022, B9-0079/2022
133Frist -Den politiske krise i Sudan
[2022/2504(RSP)]
RC-B9-0068/2022, B9-0068/2022, B9-0069/2022, B9-0070/2022, B9-0078/2022, B9-0080/2022, B9-0081/2022, B9-0082/2022
16:00   Meddelelse af resultater      
18:00 - 19:15   Afstemningsrunde      
129 voteBemærkning: Afstemningerne vil blive fordelt over de forskellige afstemningsrunder afhængigt af antallet af ændringsforslag
153 voteForslag til afgørelse
111Frist voteDe stående udvalgs medlemstal
[2021/3026(RSO)]
B9-0063/2022
154 voteEnkelt afstemning
138*voteUdnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Jan Gregor
Betænkning:  Ryszard Czarnecki (A9-0002/2022)
Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Jan Gregor til medlem af Revisionsretten
[12535/2021 - C9-0405/2021 - 2021/0802(NLE)]
Budgetkontroludvalget
139*voteUdnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Marek Opioła
Betænkning:  Claudiu Manda (A9-0004/2022)
Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Marek Opiola til medlem af Revisionsretten
[13231/2021 - C9-0406/2021 - 2021/0803(NLE)]
Budgetkontroludvalget
140*voteUdnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Mihails Kozlovs
Betænkning:  Tomáš Zdechovský (A9-0003/2022)
Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Mihails Kozlovs til medlem af Revisionsretten
[13353/2021 - C9-0407/2021 - 2021/0804(NLE)]
Budgetkontroludvalget
141*voteUdnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Jorg Kristijan Petrovič
Betænkning:  Olivier Chastel (A9-0005/2022)
Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Jorg Kristijan Petrovič til medlem af Revisionsretten
[13355/2021 - C9-0408/2021 - 2021/0805(NLE)]
Budgetkontroludvalget
155 voteForeløbig aftale
25Frist***IvoteDet Europæiske Lægemiddelagentur
Betænkning:  Nicolás González Casares (A9-0216/2021)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om styrkelse af Det Europæiske Lægemiddelagenturs rolle i forbindelse med kriseberedskab og krisestyring med hensyn til lægemidler og medicinsk udstyr
[COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Onsdag den 7. juli 2021
171 voteEnkelt afstemning
136Frist voteIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Bestemmelse af, i hvilke tilfælde identitetsoplysninger kan betragtes som værende de samme eller ensartede med henblik på påvisning af flere identiteter i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/817
[2021/2913(DEA)]
B9-0061/2022
137Frist voteIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Bestemmelse af, i hvilke tilfælde identitetsoplysninger kan betragtes som værende de samme eller ensartede med henblik på påvisning af flere identiteter i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/818
[2021/2912(DEA)]
B9-0062/2022
172 voteAfstemning om ændringsforslag
173 voteForordningen om digitale tjenester
11:30 - 14:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)15'
Kommissionen (inkl. svar)15'
Medlemmer75'
PPE17'S&D14'Renew10'30Verts/ALE8'ID8'ECR7'30The Left5'30NI5'
15:00 - 23:30   Forhandling     item on the agenda
Formanden for Det Europæiske Råd (inkl. svar)15'
Kommissionen (inkl. svar)35'
Ordfører6'
Ordførere for udtalelser   (7x1') 7'
Forslagsstillerne for de enkelte beslutningsforslag (artikel 144)1'
Medlemmer253'
PPE62'S&D51'Renew36'Verts/ALE26'30ID25'30ECR23'30The Left15'NI14'
34item on the agendapointForordningen om digitale tjenester
Christel Schaldemose (A9-0356/2021
  -Ændringsforslag; forkastelseFredag den 14. januar 2022, 12:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemningTirsdag den 18. januar 2022, 16:00
132item on the agendapointKrænkelser af grundlæggende frihedsrettigheder i Hongkong
  -Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 144)Mandag den 17. januar 2022, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 144)Onsdag den 19. januar 2022, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 144)Onsdag den 19. januar 2022, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemningOnsdag den 19. januar 2022, 19:00
134item on the agendapointSituationen i Kasakhstan
  -Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 144)Mandag den 17. januar 2022, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 144)Onsdag den 19. januar 2022, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 144)Onsdag den 19. januar 2022, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemningOnsdag den 19. januar 2022, 19:00
133item on the agendapointDen politiske krise i Sudan
  -Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 144)Mandag den 17. januar 2022, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 144)Onsdag den 19. januar 2022, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 144)Onsdag den 19. januar 2022, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemningOnsdag den 19. januar 2022, 19:00
111item on the agendapointDe stående udvalgs medlemstal
  -Forslag til afgørelseTorsdag den 13. januar 2022, 13:00
  -ÆndringsforslagMandag den 17. januar 2022, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemningTirsdag den 18. januar 2022, 16:00
25item on the agendapointDet Europæiske Lægemiddelagentur
Nicolás González Casares (A9-0216/2021
  -Ændringsforslag; forkastelseFredag den 14. januar 2022, 12:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemningTirsdag den 18. januar 2022, 16:00
136item on the agendapointIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Bestemmelse af, i hvilke tilfælde identitetsoplysninger kan betragtes som værende de samme eller ensartede med henblik på påvisning af flere identiteter i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/817
  -ÆndringsforslagMandag den 17. januar 2022, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemningTirsdag den 18. januar 2022, 16:00
137item on the agendapointIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Bestemmelse af, i hvilke tilfælde identitetsoplysninger kan betragtes som værende de samme eller ensartede med henblik på påvisning af flere identiteter i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/818
  -ÆndringsforslagMandag den 17. januar 2022, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemningTirsdag den 18. januar 2022, 16:00
Seneste opdatering: 19. januar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik