Program
Štrasburg
Pondelok, 7. marca 2022 - Štvrtok, 10. marca 2022 239k
Pondelok, 7. marca 2022160kVerzia: Streda, 9. marca 2022, 19:30
 Body programu
17:00 - 22:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

17:00 - 22:00   Rozpravy       Rečnícky čas
1  pointPokračovanie schôdze a program práce
54Termín pointVykonávanie politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027
Otázka na ústne zodpovedanie - [2022/2527(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční počas druhej marcovej schôdze
     
Younous Omarjee (O-000002/2022 - B9-0006/22)
Výbor pre regionálny rozvoj
Komisia
Vykonávanie politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027
19Termín pointSystémy udeľovania občianstva a povolení na pobyt investorom
Správa:  Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)
Správa s návrhmi Komisii o systémoch udeľovania občianstva a povolení na pobyt investorom
[2021/2026(INL)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
51Termín pointZmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť v Európe
Správa:  Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)
Správa o zmenšujúcom sa priestore pre občiansku spoločnosť v Európe
[2021/2103(INI)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
49Termín pointÚloha kultúry, vzdelávania, médií a športu v boji proti rasizmu
Správa:  Salima Yenbou (A9-0027/2022)
Správa o úlohe kultúry, vzdelávania, médií a športu v boji proti rasizmu
[2021/2057(INI)]
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
  pointKrátka prezentácia týchto správ:
15Termín -Politika súdržnosti ako nástroj na znižovanie rozdielov v zdravotnej starostlivosti a posilňovanie cezhraničnej spolupráce v oblasti zdravia
Správa:  Tomislav Sokol (A9-0026/2022)
Správa o politike súdržnosti ako nástroj na znižovanie rozdielov v zdravotnej starostlivosti a posilňovanie cezhraničnej spolupráce v oblasti zdravia

[2021/2100(INI)]
Výbor pre regionálny rozvoj
21Termín -Úloha politiky súdržnosti pri presadzovaní inovatívnej a inteligentnej transformácie a regionálnej prepojenosti IKT
Správa:  Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)
Správa o úlohe politiky súdržnosti pri presadzovaní inovatívnej a inteligentnej transformácie a regionálnej prepojenosti IKT

[2021/2101(INI)]
Výbor pre regionálny rozvoj
30Termín -V ústrety občanom: petičné právo, právo predložiť vec európskemu ombudsmanovi a európska iniciatíva občanov
Správa:  Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)
Správa na tému s názvom V ústrety občanom: petičné právo, právo predložiť vec európskemu ombudsmanovi a európska iniciatíva občanov

[2020/2275(INI)]
Výbor pre petície
2  pointJednominútové vystúpenia (článok 172 rokovacieho poriadku)
17:00 - 22:00   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)35'
Spravodajcovia   (3x6') 18'
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko1'
Spravodajcovia (článok 160 rokovacieho poriadku)   (3x4') 12'
Autor (výbor)5'
Poslanci120'
PPE28'S&D23'30Renew17'Verts/ALE13'ID11'30ECR11'30The Left8'NI8'
54item on the agendapointVykonávanie politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027
(O-000002/2022 - B9-0006/22) 
  -Návrhy uzneseníStreda, 16. marca 2022, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 21. marca 2022, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 21. marca 2022, 13:00
19item on the agendapointSystémy udeľovania občianstva a povolení na pobyt investorom
Sophia in 't Veld (A9-0028/2022
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 2. marca 2022, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 4. marca 2022, 12:00
51item on the agendapointZmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť v Európe
Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 71 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseniaStreda, 2. marca 2022, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 4. marca 2022, 12:00
49item on the agendapointÚloha kultúry, vzdelávania, médií a športu v boji proti rasizmu
Salima Yenbou (A9-0027/2022
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 71 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseniaStreda, 2. marca 2022, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 4. marca 2022, 12:00
15item on the agendapointPolitika súdržnosti ako nástroj na znižovanie rozdielov v zdravotnej starostlivosti a posilňovanie cezhraničnej spolupráce v oblasti zdravia
Tomislav Sokol (A9-0026/2022
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 71 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseniaStreda, 2. marca 2022, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 4. marca 2022, 12:00
21item on the agendapointÚloha politiky súdržnosti pri presadzovaní inovatívnej a inteligentnej transformácie a regionálnej prepojenosti IKT
Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 71 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseniaStreda, 2. marca 2022, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 4. marca 2022, 12:00
30item on the agendapointV ústrety občanom: petičné právo, právo predložiť vec európskemu ombudsmanovi a európska iniciatíva občanov
Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 71 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseniaStreda, 2. marca 2022, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 4. marca 2022, 12:00
Posledná úprava: 9. marca 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia