Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 7 mars 2022 - Torsdagen den 10 mars 2022 236k
Måndagen den 7 mars 2022156kUtgåva: Onsdagen den 9 mars 2022, 19:31
 Punkter på föredragningslistan
17:00 - 22:00   Debatter
 Talartid
 Tidsfrister

17:00 - 22:00   Debatter       Talartid
1  pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
54Tidsfrist pointGenomförandet av sammanhållningspolitiken 2021–2027
Muntlig fråga - [2022/2527(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum under sammanträdesperioden mars II.
     
Younous Omarjee (O-000002/2022 - B9-0006/22)
Utskottet för regional utveckling
Kommissionen
Genomförandet av sammanhållningspolitiken 2021–2027
19Tidsfrist pointSystem för medborgarskap och uppehållstillstånd genom investering
Betänkande:  Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)
Betänkande med förslag till kommissionen om system för medborgarskap och uppehållstillstånd genom investering
[2021/2026(INL)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
51Tidsfrist pointDet krympande utrymmet för det civila samhället i Europa
Betänkande:  Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)
Betänkande om det krympande utrymmet för det civila samhället i Europa
[2021/2103(INI)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
49Tidsfrist pointDen roll som kultur, utbildning, medier och idrott spelar i kampen mot rasism
Betänkande:  Salima Yenbou (A9-0027/2022)
Betänkande om den roll som kultur, utbildning, medier och idrott spelar i kampen mot rasism
[2021/2057(INI)]
Utskottet för kultur och utbildning
  pointKortfattade redogörelser för följande betänkanden:
15Tidsfrist -Sammanhållningspolitiken: att minska skillnader på hälso- och sjukvårdsområdet och förbättra det gränsöverskridande hälso- och sjukvårdssamarbetet
Betänkande:  Tomislav Sokol (A9-0026/2022)
Betänkande om sammanhållningspolitiken som ett instrument för att minska skillnader på hälso- och sjukvårdsområdet och förbättra det gränsöverskridande hälso- och sjukvårdssamarbetet

[2021/2100(INI)]
Utskottet för regional utveckling
21Tidsfrist -Sammanhållningspolitiken: främjande av innovativ och smart omställning och regional IKT-konnektivitet
Betänkande:  Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)
Betänkande om sammanhållningspolitikens roll för att främja innovativ och smart omställning och regional IKT-konnektivitet

[2021/2101(INI)]
Utskottet för regional utveckling
30Tidsfrist -Dialog med medborgarna: rätten att göra framställningar, rätten att vända sig till Europeiska ombudsmannen och det europeiska medborgarinitiativet
Betänkande:  Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)
Betänkande om dialog med medborgarna: rätten att göra framställningar, rätten att vända sig till Europeiska ombudsmannen och det europeiska medborgarinitiativet

[2020/2275(INI)]
Utskottet för framställningar
2  pointAnföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)
17:00 - 22:00   Debatter     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)35'
Föredragande   (3x6') 18'
Föredragande av yttrande1'
Föredragande (artikel 160 i arbetsordningen)   (3x4') 12'
Frågeställare (utskott)5'
Ledamöter120'
PPE28'S&D23'30Renew17'Verts/ALE13'ID11'30ECR11'30The Left8'NI8'
54item on the agendapointGenomförandet av sammanhållningspolitiken 2021–2027
(O-000002/2022 - B9-0006/22) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 16 mars 2022, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 21 mars 2022, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 21 mars 2022, 13:00
19item on the agendapointSystem för medborgarskap och uppehållstillstånd genom investering
Sophia in 't Veld (A9-0028/2022
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 2 mars 2022, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 4 mars 2022, 12:00
51item on the agendapointDet krympande utrymmet för det civila samhället i Europa
Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 71 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 2 mars 2022, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 4 mars 2022, 12:00
49item on the agendapointDen roll som kultur, utbildning, medier och idrott spelar i kampen mot rasism
Salima Yenbou (A9-0027/2022
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 71 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 2 mars 2022, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 4 mars 2022, 12:00
15item on the agendapointSammanhållningspolitiken: att minska skillnader på hälso- och sjukvårdsområdet och förbättra det gränsöverskridande hälso- och sjukvårdssamarbetet
Tomislav Sokol (A9-0026/2022
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 71 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 2 mars 2022, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 4 mars 2022, 12:00
21item on the agendapointSammanhållningspolitiken: främjande av innovativ och smart omställning och regional IKT-konnektivitet
Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 71 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 2 mars 2022, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 4 mars 2022, 12:00
30item on the agendapointDialog med medborgarna: rätten att göra framställningar, rätten att vända sig till Europeiska ombudsmannen och det europeiska medborgarinitiativet
Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 71 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 2 mars 2022, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 4 mars 2022, 12:00
Senaste uppdatering: 9 mars 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy