Esityslista
Bryssel
Keskiviikko 23. maaliskuuta 2022 - Torstai 24. maaliskuuta 2022 198k
Keskiviikko 23. maaliskuuta 2022155kVersio: Keskiviikko 23. maaliskuuta 2022, 17:39
 Esityslistan kohdat
15:00 - 17:30   Keskustelut
17:30 - 18:30   Keskustelut
18:30 - 24:00   (tai Kanadan pääministerin puheen jälkeen)
 Puheajat
 Määräajat

15:00 - 17:30   Keskustelut       Puheajat
1  pointIstuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys
  pointÄänestykset kiireellistä käsittelyä koskevista pyynnöistä (työjärjestyksen 163 artikla)
52Määräaika***I-Pakolaiset Euroopassa: CARE
Komission kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö

[COM(2022)0109 - C9-0057/2022 - 2022/0075(COD)]
Aluekehitysvaliokunta

Poliittisten ryhmien puheenvuorot
53Määräaika***I-Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston varojen joustavampi käyttö Ukrainassa käytävän sodan johdosta
Komission kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö

[COM(2022)0112 - C9-0056/2022 - 2022/0077(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
58***-EU:n ja Moldovan välinen sopimus Frontexin operatiivisista toimista
Komission kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö

[COM(2022)012407202/2022 -  C9-0120/2022 - 2022/0087(NLE)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  pointYhteiskeskustelu - Eurooppa-neuvoston kokoukset
43 -Selonteko Eurooppa-neuvoston 10. maaliskuuta 2022 Pariisissa pidetystä kokouksesta
Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat

[2022/2570(RSP)]
19 -Eurooppa-neuvoston 24.–25. maaliskuuta 2022 pidettävän kokouksen valmistelu
Neuvoston ja komission julkilausumat

[2022/2532(RSP)]
17:30 - 18:30   Keskustelut       Puheajat
55 pointKanadan pääministerin Justin Trudeaun puhe
Poliittisten ryhmien puheenvuorot
18:30 - 24:00   (tai Kanadan pääministerin puheen jälkeen)       Puheajat
50Määräaika pointEU:n kiireellisen toimintasuunnitelman tarve elintarviketurvan varmistamiseksi EU:ssa ja sen ulkopuolella Venäjän hyökättyä Ukrainaan
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2022/2593(RSP)]
16Määräaika***IpointHajautetun tilikirjan teknologiaan perustuvien markkinainfrastruktuurien pilottijärjestelmä
Mietintö:  Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hajautetun tilikirjan teknologiaan perustuvien markkinainfrastruktuurien pilottijärjestelmästä
[COM(2020)0594 - C9-0305/2020 - 2020/0267(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
10Määräaika***IpointVerkkovierailuasetus (uudelleenlaadittu)
Mietintö:  Angelika Winzig (A9-0286/2021)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella (uudelleenlaadittu)
[COM(2021)0085 - C9-0085/2021 - 2021/0045(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
41 pointSuisse Secrets -tietovuoto: rahanpesun torjuntaa koskevien vaatimusten asettaminen kolmansille maille
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2022/2572(RSP)]
37Määräaika***IpointMakrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Moldovan tasavallalle
Mietintö:  Markéta Gregorová (A9-0043/2022)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovan tasavallalle
[COM(2022)0004 - C9-0007/2022 - 2021/0438(COD)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
5Määräaika pointMonivuotinen rahoituskehys 2021–2027: harvainvaltaisten rakenteiden torjuminen, EU:n varojen suojeleminen petoksilta ja eturistiriidat
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)
Mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027: harvainvaltaisten rakenteiden torjuminen, EU:n varojen suojeleminen petoksilta ja eturistiriidat
[2020/2126(INI)]
Talousarvion valvontavaliokunta
2  pointMinuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 172 artikla)
15:00 - 17:30   Keskustelut     item on the agenda
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja (vastauksineen)15'
Komissio (vastauksineen)15'
Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot "Catch the eye"5'
Poliittiset ryhmät60'
PPE13'S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'ECR6'The Left4'30NI4'30
17:30 - 18:30   Keskustelut     item on the agenda
Jäsenet22'
PPE3'30S&D3'Renew3'Verts/ALE2'30ID2'30ECR2'30The Left2'30NI2'30
18:30 - 24:00   (tai Kanadan pääministerin puheen jälkeen)     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)20'
Komissio (vastauksineen)40'
Esittelijät   (4x6') 24'
Valmistelijat   (2x1') 2'
Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot "Catch the eye"   (6x5') 30'
Jäsenet105'
PPE24'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'ECR10'The Left7'NI7'
52item on the agendapointPakolaiset Euroopassa: CARE
53item on the agendapointTurvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston varojen joustavampi käyttö Ukrainassa käytävän sodan johdosta
50item on the agendapointEU:n kiireellisen toimintasuunnitelman tarve elintarviketurvan varmistamiseksi EU:ssa ja sen ulkopuolella Venäjän hyökättyä Ukrainaan
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 16. maaliskuuta 2022, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 21. maaliskuuta 2022, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 21. maaliskuuta 2022, 13:00
16item on the agendapointHajautetun tilikirjan teknologiaan perustuvien markkinainfrastruktuurien pilottijärjestelmä
Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 16. maaliskuuta 2022, 13:00
10item on the agendapointVerkkovierailuasetus (uudelleenlaadittu)
Angelika Winzig (A9-0286/2021
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 16. maaliskuuta 2022, 13:00
37item on the agendapointMakrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Moldovan tasavallalle
Markéta Gregorová (A9-0043/2022
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 16. maaliskuuta 2022, 13:00
5item on the agendapointMonivuotinen rahoituskehys 2021–2027: harvainvaltaisten rakenteiden torjuminen, EU:n varojen suojeleminen petoksilta ja eturistiriidat
Petri Sarvamaa (A9-0039/2022
  -Esittelijän tai vähintään 71 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 16. maaliskuuta 2022, 13:00
  -Vaihtoehtoiset yhteiset päätöslauselmaesityksetTorstai 17. maaliskuuta 2022, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 22. maaliskuuta 2022, 16:00
Päivitetty viimeksi: 23. maaliskuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö