Agenda
Straatsburg
Maandag 4 april 2022 - Donderdag 7 april 2022 225k
Maandag 4 april 2022157kVersie: Woensdag 6 april 2022, 19:11
 Agendapunten
17:00 - 22:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

17:00 - 22:00   Debatten       Spreektijd
1  pointHervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
57 pointZesde evaluatierapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) van de Verenigde Naties
Verklaring van de Commissie
[2022/2574(RSP)]
65 pointDringende noodzaak om de minimumbelastingrichtlijn vast te stellen
Verklaring van de Commissie
[2022/2617(RSP)]
44Deadline***IpointHerziening van de marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in emissierechten
Verslag:  Cyrus Engerer (A9-0045/2022)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2015/1814 wat betreft de hoeveelheid emissierechten die tot 2030 in de marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten moet worden opgenomen
[COM(2021)0571 - C9-0325/2021 - 2021/0202(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
18Deadline***IIpointHet gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg
Aanbeveling voor de tweede lezing:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0041/2022)
Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/1/EG betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg
[13531/1/2021 - C9-0014/2022 - 2017/0113(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
10Deadline pointDe toekomst van de visserij in het Kanaal, de Noordzee, de Ierse Zee en de Atlantische Oceaan
Verslag:  Manuel Pizarro (A9-0042/2022)
Verslag over de toekomst van de visserij in het Kanaal, de Noordzee, de Ierse Zee en de Atlantische Oceaan in het licht van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU
[2021/2016(INI)]
Commissie visserij
  pointKorte presentatie van het volgende verslag:
26Deadline -De bescherming van de rechten van het kind in civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en familierechtelijke zaken
Verslag:  Adrián Vázquez Lázara (A9-0033/2022)
Verslag over de bescherming van de rechten van het kind in civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en familierechtelijke zaken

[2021/2060(INI)]
Commissie juridische zaken
2  pointRedevoeringen van één minuut (artikel 172 van het Reglement)
17:00 - 22:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)40'
Rapporteurs   (3x6') 18'
Rapporteur voor advies1'
Rapporteur (artikel 160 van het Reglement)4'
“Catch the eye”   (6x5') 30'
Leden89'
PPE20'30S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'30The Left6'NI6'30
44item on the agendapointHerziening van de marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in emissierechten
Cyrus Engerer (A9-0045/2022
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 30 maart 2022, 13:00
18item on the agendapointHet gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg
Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0041/2022
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 30 maart 2022, 13:00
10item on the agendapointDe toekomst van de visserij in het Kanaal, de Noordzee, de Ierse Zee en de Atlantische Oceaan
Manuel Pizarro (A9-0042/2022
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 71 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesDonderdag 31 maart 2022, 12:00
  -Verzoeken om "aparte” stemming, stemming “in onderdelen” en “hoofdelijke” stemmingMaandag 4 april 2022, 19:00
26item on the agendapointDe bescherming van de rechten van het kind in civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en familierechtelijke zaken
Adrián Vázquez Lázara (A9-0033/2022
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 71 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesDonderdag 31 maart 2022, 12:00
  -Verzoeken om "aparte” stemming, stemming “in onderdelen” en “hoofdelijke” stemmingMaandag 4 april 2022, 19:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 1 april 2022, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 4 april 2022, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 5 april 2022, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 6 april 2022, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 7 april 2022Juridische mededeling - Privacybeleid