Porządek obrad
Strasburg
Poniedziałek, 4 kwietnia 2022 r. - Czwartek, 7 kwietnia 2022 r. 226k
Poniedziałek, 4 kwietnia 2022160kWersja: Środa, 6 kwietnia 2022, 19:12
 Punkty porządku dziennego
17:00 - 22:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

17:00 - 22:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
57 pointSzóste sprawozdanie oceniające Międzyrządowego Zespołu ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC)
Oświadczenie Komisji
[2022/2574(RSP)]
65 pointPilna potrzeba przyjęcia dyrektywy w sprawie minimalnych stawek podatkowych
Oświadczenie Komisji
[2022/2617(RSP)]
44Termin***IpointPrzegląd rezerwy stabilności rynkowej na potrzeby unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Sprawozdanie:  Cyrus Engerer (A9-0045/2022)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2015/1814 w odniesieniu do liczby uprawnień, które mają zostać wprowadzone do rezerwy stabilności rynkowej na potrzeby unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.
[COM(2021)0571 - C9-0325/2021 - 2021/0202(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
18Termin***IIpointUżytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy
Zalecenie do drugiego czytania:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0041/2022)
Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy
[13531/1/2021 - C9-0014/2022 - 2017/0113(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
10Termin pointPrzyszłość połowów w kanale La Manche, na Morzu Północnym, Morzu Irlandzkim i w Oceanie Atlantyckim
Sprawozdanie:  Manuel Pizarro (A9-0042/2022)
Sprawozdanie w sprawie przyszłości połowów w kanale La Manche, na Morzu Północnym, Morzu Irlandzkim i w Oceanie Atlantyckim w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE
[2021/2016(INI)]
Komisja Rybołówstwa
  pointKrótka prezentacja następującego sprawozdania:
26Termin -Ochrona praw dziecka w postępowaniu w sprawach cywilnych, administracyjnych i rodzinnych
Sprawozdanie:  Adrián Vázquez Lázara (A9-0033/2022)
Sprawozdanie w sprawie ochrony praw dziecka w postępowaniu w sprawach cywilnych, administracyjnych i rodzinnych

[2021/2060(INI)]
Komisja Prawna
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 172 Regulaminu PE)
17:00 - 22:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)40'
Sprawozdawcy   (3x6') 18'
Sprawozdawca komisji opiniodawczej1'
Sprawozdawca (art. 160 Regulaminu)4'
Procedura pytań z sali   (6x5') 30'
Posłowie89'
PPE20'30S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'30The Left6'NI6'30
44item on the agendapointPrzegląd rezerwy stabilności rynkowej na potrzeby unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Cyrus Engerer (A9-0045/2022
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 30 marca 2022, 13:00
18item on the agendapointUżytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy
Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0041/2022
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 30 marca 2022, 13:00
10item on the agendapointPrzyszłość połowów w kanale La Manche, na Morzu Północnym, Morzu Irlandzkim i w Oceanie Atlantyckim
Manuel Pizarro (A9-0042/2022
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 71 posłów; alternatywne projekty rezolucjiCzwartek, 31 marca 2022, 12:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 4 kwietnia 2022, 19:00
26item on the agendapointOchrona praw dziecka w postępowaniu w sprawach cywilnych, administracyjnych i rodzinnych
Adrián Vázquez Lázara (A9-0033/2022
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 71 posłów; alternatywne projekty rezolucjiCzwartek, 31 marca 2022, 12:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 4 kwietnia 2022, 19:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 1 kwietnia 2022, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 4 kwietnia 2022, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 5 kwietnia 2022, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 6 kwietnia 2022, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności