Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 4 april 2022 - Torsdagen den 7 april 2022 222k
Torsdagen den 7 april 2022159kUtgåva: Onsdagen den 6 april 2022, 19:14
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   Debatter
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING
15:00 - 16:00   Debatter
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   Debatter       Talartid
68Tidsfrist***IpointÖkad förfinansiering med React-EU
Betänkande:
[COM(2022)0145 - C9-0127/2022 - 2022/0096(COD)]
Utskottet för regional utveckling

En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna
59 pointSituationen för marginaliserade romska grupper i EU
Uttalande av kommissionen
[2022/2573(RSP)]
17Tidsfrist pointRätten till reparation
Muntlig fråga - [2022/2515(RSP)]
     
Anna Cavazzini (O-000010/2022 - B9-0010/22)
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Kommissionen
Rätt till reparation
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING      
48Tidsfrist***IvoteHumanläkemedel som tillhandahålls i Förenade kungariket med avseende på Nordirland samt i Cypern, Irland och Malta
Betänkande:  Pascal Canfin
[COM(2021)0997 - C9-0475/2021 - 2021/0431(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
49Tidsfrist***IvotePrövningsläkemedel som tillhandahålls i Förenade kungariket med avseende på Nordirland samt i Cypern, Irland och Malta
Betänkande:  Pascal Canfin
[COM(2021)0998 - C9-0476/2021 - 2021/0432(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
68Tidsfrist***IvoteÖkad förfinansiering med React-EU
Betänkande:
[COM(2022)0145 - C9-0127/2022 - 2022/0096(COD)]
Utskottet för regional utveckling
73Tidsfrist***IvoteGaslagring
Betänkande:  Cristian-Silviu Buşoi
[COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
25Tidsfrist*voteSchengenregelverkets utvärderingsmekanism
Betänkande:  Sara Skyttedal (A9-0054/2022)
Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande och användning av en utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket och om upphävande av förordning (EU) nr 1053/2013
[COM(2021)0278 - C9-0349/2021 - 2021/0140(CNS)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
69Tidsfrist voteMänniskorättssituationen i Nordkorea, inbegripet förföljelsen av religiösa minoriteter
Resolutionsförslag
[2022/2620(RSP)]
RC-B9-0183/2022, B9-0183/2022, B9-0184/2022, B9-0193/2022, B9-0194/2022, B9-0195/2022, B9-0196/2022
70Tidsfrist voteSituationen för rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna i Republiken Guatemala
Resolutionsförslag
[2022/2621(RSP)]
B9-0179/2022, B9-0180/2022, RC-B9-0182/2022, B9-0182/2022, B9-0187/2022, B9-0190/2022, B9-0191/2022
71Tidsfrist voteDet ökande förtrycket i Ryssland, inbegripet fallet Aleksej Navalnyj
Resolutionsförslag
[2022/2622(RSP)]
RC-B9-0181/2022, B9-0181/2022, B9-0185/2022, B9-0186/2022, B9-0188/2022, B9-0192/2022, B9-0214/2022
17Tidsfrist voteResolutionsförslag - Rätten till reparation
[2022/2515(RSP)]
B9-0175/2022
15Tidsfrist voteParlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2023
Betänkande:  Niclas Herbst (A9-0087/2022)
Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2023
[2021/2227(BUI)]
Budgetutskottet
55Tidsfrist voteSituationen i Afghanistan, särskilt situationen för kvinnors rättigheter
Resolutionsförslag
[2022/2571(RSP)]
RC-B9-0198/2022, B9-0198/2022, B9-0199/2022, B9-0202/2022, B9-0204/2022, B9-0205/2022, B9-0206/2022
66Tidsfrist voteEU:s skydd av barn och ungdomar som flyr på grund av kriget i Ukraina
Resolutionsförslag
[2022/2618(RSP)]
B9-0207/2022, B9-0212/2022, B9-0213/2022
45Tidsfrist voteSlutsatserna från Europeiska rådets möte den 24–25 mars 2022: bland annat den senaste utvecklingen i kriget i Ukraina och EU:s sanktioner mot Ryssland och genomförandet av dem
Resolutionsförslag
[2022/2560(RSP)]
RC-B9-0197/2022, B9-0197/2022, B9-0200/2022, B9-0201/2022, B9-0203/2022, B9-0210/2022, B9-0211/2022
15:00 - 16:00   Debatter       Talartid
67 pointMental hälsa
Uttalande av kommissionen
[2022/2619(RSP)]
42 pointRöstförklaringar
09:00 - 11:50   Debatter     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Frågeställare (utskott)5'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Ledamöter105'
PPE24'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'ECR10'The Left7'NI7'
15:00 - 16:00   Debatter     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter31'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'30The Left3'NI3'
68item on the agendapointÖkad förfinansiering med React-EU
  -Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 5 april 2022, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 6 april 2022, 16:00
17item on the agendapointRätten till reparation
(O-000010/2022 - B9-0010/22) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 30 mars 2022, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 4 april 2022, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 4 april 2022, 20:00
48item on the agendapointHumanläkemedel som tillhandahålls i Förenade kungariket med avseende på Nordirland samt i Cypern, Irland och Malta
Pascal Canfin
  -Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 5 april 2022, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 6 april 2022, 16:00
49item on the agendapointPrövningsläkemedel som tillhandahålls i Förenade kungariket med avseende på Nordirland samt i Cypern, Irland och Malta
Pascal Canfin
  -Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 5 april 2022, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 6 april 2022, 16:00
73item on the agendapointGaslagring
Cristian-Silviu Buşoi
  -Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 5 april 2022, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 6 april 2022, 16:00
25item on the agendapointSchengenregelverkets utvärderingsmekanism
Sara Skyttedal (A9-0054/2022
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 30 mars 2022, 13:00
69item on the agendapointMänniskorättssituationen i Nordkorea, inbegripet förföljelsen av religiösa minoriteter
  -Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen)Måndagen den 4 april 2022, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 6 april 2022, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 6 april 2022, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 6 april 2022, 19:00
70item on the agendapointSituationen för rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna i Republiken Guatemala
  -Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen)Måndagen den 4 april 2022, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 6 april 2022, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 6 april 2022, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 6 april 2022, 19:00
71item on the agendapointDet ökande förtrycket i Ryssland, inbegripet fallet Aleksej Navalnyj
  -Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen)Måndagen den 4 april 2022, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 6 april 2022, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 6 april 2022, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 6 april 2022, 19:00
15item on the agendapointParlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2023
Niclas Herbst (A9-0087/2022
  -ÄndringsförslagTisdagen den 5 april 2022, 12:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 6 april 2022, 16:00
55item on the agendapointSituationen i Afghanistan, särskilt situationen för kvinnors rättigheter
  -ResolutionsförslagTisdagen den 5 april 2022, 10:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 6 april 2022, 10:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 6 april 2022, 11:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 6 april 2022, 19:00
66item on the agendapointEU:s skydd av barn och ungdomar som flyr på grund av kriget i Ukraina
  -ResolutionsförslagTisdagen den 5 april 2022, 10:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 6 april 2022, 10:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 6 april 2022, 11:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 6 april 2022, 19:00
45item on the agendapointSlutsatserna från Europeiska rådets möte den 24–25 mars 2022: bland annat den senaste utvecklingen i kriget i Ukraina och EU:s sanktioner mot Ryssland och genomförandet av dem
  -ResolutionsförslagTisdagen den 5 april 2022, 10:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 6 april 2022, 10:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 6 april 2022, 11:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 6 april 2022, 19:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 1 april 2022, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 4 april 2022, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 5 april 2022, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 6 april 2022, 19:00
Senaste uppdatering: 7 april 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy