Agenda
Straatsburg
Maandag 12 september 2022 - Donderdag 15 september 2022 228k
Maandag 12 september 2022160kVersie: Woensdag 14 september 2022, 17:30
 Agendapunten
17:00 - 23:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

17:00 - 23:00   Debatten       Spreektijd
1  pointHervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
79Deadline pointNieuwe EU-bosstrategie voor 2030 – Duurzaam bosbeheer in Europa
Verslag:  Ulrike Müller (A9-0225/2022)
Een nieuwe EU-bosstrategie voor 2030 – Duurzaam bosbeheer in Europa
[2022/2016(INI)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
37Deadline***IpointOntbossingsverordening
Verslag:  Christophe Hansen (A9-0219/2022)
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt van de Unie aanbieden en de uitvoer uit de Unie van bepaalde grondstoffen en producten die met ontbossing en bosdegradatie verband houden, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 995/2010
[COM(2021)0706 - C9-0430/2021 - 2021/0366(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
84 pointSurveillenancespyware en Predator-spyware in Griekenland
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2022/2821(RSP)]
69Deadline***IpointEnergie-efficiëntie (herschikking)
Verslag:  Niels Fuglsang (A9-0221/2022)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie (herschikking)
[COM(2021)0558 - C9-0330/2021 - 2021/0203(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
De stemming vindt plaats op woensdag.
  pointGezamenlijk debat - Visserijmaatregelen
65***I-Instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO)
Verslag:  Isabel Carvalhais (A9-0198/2022)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2019/833 tot vaststelling van instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan

[COM(2022)0051 - C9-0046/2022 - 2022/0035(COD)]
Commissie visserij
71Deadline***I-Verdragsgebied van de Commissie voor de visserij in het westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan: instandhoudings- en beheersmaatregelen
Verslag:  Isabel Carvalhais (A9-0009/2022)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de instandhoudings- en beheersmaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de Commissie voor de visserij in het westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 520/2007 van de Raad

[COM(2021)0198 - C9-0153/2021 - 2021/0103(COD)]
Commissie visserij
  pointKorte presentaties van de volgende verslagen:
44 -De impact van de stopzetting wegens COVID-19 van onderwijs-, culturele, jeugd- en sportactiviteiten op kinderen en jongeren in de EU
Verslag:  Hannes Heide (A9-0216/2022)
Verslag over de impact van de stopzetting wegens COVID-19 van onderwijs-, culturele, jeugd- en sportactiviteiten op kinderen en jongeren in de EU

[2022/2004(INI)]
Commissie cultuur en onderwijs
24***-Tussentijds verslag over het voorstel van 2021 voor een herziening van het meerjarig financieel kader
Aanbeveling:  Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0227/2022)
Interimverslag over het voorstel van 2021 voor een herziening van het meerjarig financieel kader

[2021/0429R(APP)]
Begrotingscommissie
2  pointRedevoeringen van één minuut (artikel 172 van het Reglement)
17:00 - 23:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)40'
Rapporteurs   (4x6') 24'
Rapporteurs (artikel 160 van het Reglement)   (3x4') 12'
Rapporteurs voor advies   (9x1') 9'
“Catch the eye”   (7x5') 35'
Leden90'
PPE20'30S&D17'Renew13'Verts/ALE9'30ID9'ECR8'30The Left6'NI6'30
79item on the agendapointNieuwe EU-bosstrategie voor 2030 – Duurzaam bosbeheer in Europa
Ulrike Müller (A9-0225/2022
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 71 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 7 september 2022, 13:00
37item on the agendapointOntbossingsverordening
Christophe Hansen (A9-0219/2022
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 7 september 2022, 13:00
69item on the agendapointEnergie-efficiëntie (herschikking)
Niels Fuglsang (A9-0221/2022
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 7 september 2022, 13:00
71item on the agendapointVerdragsgebied van de Commissie voor de visserij in het westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan: instandhoudings- en beheersmaatregelen
Isabel Carvalhais (A9-0009/2022
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 7 september 2022, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 9 september 2022, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 12 september 2022, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 13 september 2022, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 14 september 2022, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 27 september 2022Juridische mededeling - Privacybeleid