Esityslista
Strasbourg
Maanantai 12. syyskuuta 2022 - Torstai 15. syyskuuta 2022 223k
Keskiviikko 14. syyskuuta 2022161kVersio: Keskiviikko 14. syyskuuta 2022, 17:25
 Esityslistan kohdat
09:00 - 12:20   ERITYISEN TÄRKEÄ KESKUSTELU
12:30 - 13:30   ÄÄNESTYKSET
13:30 - 22:00   Keskustelut (tai äänestysten päätyttyä)
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 12:20   ERITYISEN TÄRKEÄ KESKUSTELU       Puheajat
80 pointUnionin tila
Komission puheenjohtajan julkilausuma
[2022/2754(RSP)]
12:30 - 13:30   ÄÄNESTYKSET      
69Määräaika***IvoteEnergiatehokkuus (uudelleenlaadittu)
Mietintö:  Niels Fuglsang (A9-0221/2022)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu)
[COM(2021)0558 - C9-0330/2021 - 2021/0203(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
62Määräaika***IvoteRiittävät vähimmäispalkat Euroopan unionissa
Mietintö:  Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi riittävistä vähimmäispalkoista Euroopan unionissa
[COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
31Määräaika***IvoteUusiutuvan energian direktiivi
Mietintö:  Markus Pieper (A9-0208/2022)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämiseksi sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta
[COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
21Määräaika voteUudistettu kumppanuus eteläisten naapurimaiden kanssa – Uusi Välimeren alueen toimintaohjelma
Mietintö:  Antonio López-Istúriz White (A9-0220/2022)
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle aiheesta ”Uudistettu kumppanuus eteläisten naapurimaiden kanssa – Uusi Välimeren alueen toimintaohjelma”
[2022/2007(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Työjärjestyksen 118 artikla
64 voteUusi eurooppalainen Bauhaus
Mietintö:  Christian Ehler, Marcos Ros Sempere (A9-0213/2022)
Mietintö uudesta eurooppalaisesta Bauhausista
[2021/2255(INI)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
13:30 - 22:00   Keskustelut (tai äänestysten päätyttyä)       Puheajat
33Määräaika pointSen toteaminen, onko olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana olevia arvoja
Mietintö:  Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0217/2022)
Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi sen toteamiseksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan nojalla, onko olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana olevia arvoja
[2018/0902R(NLE)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
41Määräaika pointPerusoikeuksien tilanne EU:ssa vuosina 2020 ja 2021
Mietintö:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0224/2022)
Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa vuosina 2020 ja 2021
[2021/2186(INI)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
95 pointOppositiojohtajan laiton vangitseminen Bulgariassa
Ajankohtainen keskustelu (työjärjestyksen 162 artikla)
[2022/2832(RSP)]
  pointKeskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 144 artikla)
89Määräaika -Ihmisoikeusloukkaukset, jotka liittyvät ukrainalaisten siviilien pakkosiirtoihin ja ukrainalaisten lasten pakkoadoptioihin Venäjälle
[2022/2825(RSP)]
RC-B9-0388/2022, B9-0388/2022, B9-0390/2022, B9-0399/2022, B9-0402/2022, B9-0407/2022
90Määräaika -Ihmisoikeusloukkaukset, jotka liittyvät fossiilisiin polttoaineisiin tehtäviin investointeihin Ugandassa ja Tansaniassa
[2022/2826(RSP)]
B9-0385/2022, B9-0408/2022, RC-B9-0409/2022, B9-0409/2022, B9-0410/2022, B9-0411/2022, B9-0412/2022
91Määräaika -Nicaragua, erityisesti piispa Ronaldo Álvarezin pidätys
[2022/2827(RSP)]
RC-B9-0383/2022, B9-0383/2022, B9-0386/2022, B9-0387/2022, B9-0395/2022, B9-0397/2022, B9-0401/2022
  pointYhteiskeskustelu - Aluepolitiikka
68 -EU:n taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus: kahdeksas koheesiokertomus
Mietintö:  Constanze Krehl (A9-0210/2022)
Mietintö EU:n taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta yhteenkuuluvuudesta: kahdeksas koheesiokertomus

[2022/2032(INI)]
Aluekehitysvaliokunta
61 -EU:n raja-alueet: Euroopan yhdentymisen koekentät
Mietintö:  Younous Omarjee (A9-0222/2022)
Mietintö EU:n raja-alueista: Euroopan yhdentymisen koekentät

[2021/2202(INI)]
Aluekehitysvaliokunta
55 pointÄänestysselitykset
09:00 - 12:20   ERITYISEN TÄRKEÄ KESKUSTELU     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)5'
Euroopan komission puheenjohtaja (vastauksineen)40'
Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot "Catch the eye"5'
Jäsenet90'
PPE20'30S&D17'Renew13'Verts/ALE9'30ID9'ECR8'30The Left6'NI6'30
13:30 - 22:00   Keskustelut (tai äänestysten päätyttyä)     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)5'
Komissio (vastauksineen)35'
Ajankohtaisen keskustelun alustaja4'
Esittelijät   (4x6') 24'
Valmistelijat   (4x1') 4'
Kunkin päätöslauselmaesityksen laatija (työjärjestyksen 144 artikla)1'
Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot "Catch the eye"   (3x5') 15'
"Catch the eye" (työjärjestyksen 144 artikla)   (3x2') 6'
Jäsenet225'
PPE54'S&D45'Renew32'30Verts/ALE23'ID21'30ECR21'The Left13'30NI14'30
69item on the agendapointEnergiatehokkuus (uudelleenlaadittu)
Niels Fuglsang (A9-0221/2022
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 7. syyskuuta 2022, 13:00
62item on the agendapointRiittävät vähimmäispalkat Euroopan unionissa
Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 7. syyskuuta 2022, 13:00
31item on the agendapointUusiutuvan energian direktiivi
Markus Pieper (A9-0208/2022
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 7. syyskuuta 2022, 13:00
21item on the agendapointUudistettu kumppanuus eteläisten naapurimaiden kanssa – Uusi Välimeren alueen toimintaohjelma
Antonio López-Istúriz White (A9-0220/2022
  -TarkistuksetKeskiviikko 7. syyskuuta 2022, 13:00
33item on the agendapointSen toteaminen, onko olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana olevia arvoja
Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0217/2022
  -TarkistuksetKeskiviikko 7. syyskuuta 2022, 13:00
41item on the agendapointPerusoikeuksien tilanne EU:ssa vuosina 2020 ja 2021
Juan Fernando López Aguilar (A9-0224/2022
  -TarkistuksetKeskiviikko 7. syyskuuta 2022, 13:00
89item on the agendapointIhmisoikeusloukkaukset, jotka liittyvät ukrainalaisten siviilien pakkosiirtoihin ja ukrainalaisten lasten pakkoadoptioihin Venäjälle
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 144 artikla)Maanantai 12. syyskuuta 2022, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 144 artikla)Keskiviikko 14. syyskuuta 2022, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 144 artikla)Keskiviikko 14. syyskuuta 2022, 14:00
90item on the agendapointIhmisoikeusloukkaukset, jotka liittyvät fossiilisiin polttoaineisiin tehtäviin investointeihin Ugandassa ja Tansaniassa
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 144 artikla)Maanantai 12. syyskuuta 2022, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 144 artikla)Keskiviikko 14. syyskuuta 2022, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 144 artikla)Keskiviikko 14. syyskuuta 2022, 14:00
91item on the agendapointNicaragua, erityisesti piispa Ronaldo Álvarezin pidätys
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 144 artikla)Maanantai 12. syyskuuta 2022, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 144 artikla)Keskiviikko 14. syyskuuta 2022, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 144 artikla)Keskiviikko 14. syyskuuta 2022, 14:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 9. syyskuuta 2022, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 12. syyskuuta 2022, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 13. syyskuuta 2022, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 144 artikla)Keskiviikko 14. syyskuuta 2022, 19:00
Päivitetty viimeksi: 27. syyskuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö