Dnevni red
Strasbourg
Ponedjeljak, 12. rujna 2022. - Četvrtak, 15. rujna 2022. 225k
srijeda, 14. rujna 2022.166kVerzija: srijeda, 14. rujna 2022., 17:27
 Točke dnevnog reda
09:00 - 12:20   KLJUČNA RASPRAVA
12:30 - 13:30   GLASOVANJE
13:30 - 22:00   Rasprave (ili nakon glasovanja)
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 12:20   KLJUČNA RASPRAVA       Vrijeme za izlaganje
80 pointStanje u Uniji
Izjava predsjednice Komisije
[2022/2754(RSP)]
12:30 - 13:30   GLASOVANJE      
69Rok***IvoteEnergetska učinkovitost (preinaka)
Izvješće:  Niels Fuglsang (A9-0221/2022)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti (preinaka)
[COM(2021)0558 - C9-0330/2021 - 2021/0203(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
62Rok***IvotePrimjerene minimalne plaće u Europskoj uniji
Izvješće:  Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji
[COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
31Rok***IvoteDirektiva o energiji iz obnovljivih izvora
Izvješće:  Markus Pieper (A9-0208/2022)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu promicanja energije iz obnovljivih izvora te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća (EU) 2015/652
[COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
21Rok voteObnovljeno partnerstvo s južnim susjedstvom – nova agenda za Sredozemlje
Izvješće:  Antonio López-Istúriz White (A9-0220/2022)
Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o obnovljenom partnerstvu s južnim susjedstvom – nova agenda za Sredozemlje
[2022/2007(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Članak 118. Poslovnika
64 voteNovi europski Bauhaus
Izvješće:  Christian Ehler, Marcos Ros Sempere (A9-0213/2022)
Izvješće o novom europskom Bauhausu
[2021/2255(INI)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Odbor za kulturu i obrazovanje
13:30 - 22:00   Rasprave (ili nakon glasovanja)       Vrijeme za izlaganje
33Rok pointPostojanje očite opasnosti da Mađarska teško prekrši vrijednosti na kojima se temelji Europska unija
Izvješće:  Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0217/2022)
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o utvrđivanju, u skladu s člankom 7. stavkom 1. Ugovora o Europskoj uniji, da postoji očita opasnost da Mađarska teško prekrši vrijednosti na kojima se temelji Europska unija
[2018/0902R(NLE)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
41Rok pointStanje temeljnih prava u EU-u 2020. i 2021.
Izvješće:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0224/2022)
Izvješće o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji 2020. i 2021.
[2021/2186(INI)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
95 pointNezakonito pritvaranje vođe oporbe u Bugarskoj
Tematska rasprava (članak 162. Poslovnika)
[2022/2832(RSP)]
  pointRasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 144. Poslovnika)
89Rok -Kršenja ljudskih prava u kontekstu prisilne deportacije ukrajinskih civila u Rusiju i prisilnog posvajanja ukrajinske djece u Rusiji
[2022/2825(RSP)]
RC-B9-0388/2022, B9-0388/2022, B9-0390/2022, B9-0399/2022, B9-0402/2022, B9-0407/2022
90Rok -Kršenja ljudskih prava u Ugandi i Tanzaniji povezana s ulaganjima u projekte u području fosilnih goriva
[2022/2826(RSP)]
B9-0385/2022, B9-0408/2022, RC-B9-0409/2022, B9-0409/2022, B9-0410/2022, B9-0411/2022, B9-0412/2022
91Rok -Nikaragva, posebno uhićenje biskupa Ronalda Álvareza
[2022/2827(RSP)]
RC-B9-0383/2022, B9-0383/2022, B9-0386/2022, B9-0387/2022, B9-0395/2022, B9-0397/2022, B9-0401/2022
  pointZajednička rasprava - Regionalna politika
68 -Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija u EU-u: osmo izvješće o koheziji
Izvješće:  Constanze Krehl (A9-0210/2022)
Izvješće o gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji u EU-u: osmo izvješće o koheziji

[2022/2032(INI)]
Odbor za regionalni razvoj
61 -Pogranične regije EU-a: živući laboratoriji europske integracije
Izvješće:  Younous Omarjee (A9-0222/2022)
Izvješće o pograničnim regijama EU-a: živući laboratoriji europske integracije

[2021/2202(INI)]
Odbor za regionalni razvoj
55 pointObrazloženja glasovanja
09:00 - 12:20   KLJUČNA RASPRAVA     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)5'
Predsjednica Europske komisije (zajedno s odgovorima)40'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)5'
Zastupnici90'
PPE20'30S&D17'Renew13'Verts/ALE9'30ID9'ECR8'30The Left6'NI6'30
13:30 - 22:00   Rasprave (ili nakon glasovanja)     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)5'
Komisija (uključujući odgovore)35'
Govornik u tematskoj raspravi4'
Izvjestitelji   (4x6') 24'
Izvjestitelji za mišljenje   (4x1') 4'
Podnositelj svakog pojedinačnog prijedloga rezolucije (članak 144.)1'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (3x5') 15'
Spontano javljanje za riječ (catch the eye) (članak 144.)   (3x2') 6'
Zastupnici225'
PPE54'S&D45'Renew32'30Verts/ALE23'ID21'30ECR21'The Left13'30NI14'30
69item on the agendapointEnergetska učinkovitost (preinaka)
Niels Fuglsang (A9-0221/2022
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 7. rujna 2022., 13:00
62item on the agendapointPrimjerene minimalne plaće u Europskoj uniji
Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 7. rujna 2022., 13:00
31item on the agendapointDirektiva o energiji iz obnovljivih izvora
Markus Pieper (A9-0208/2022
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 7. rujna 2022., 13:00
21item on the agendapointObnovljeno partnerstvo s južnim susjedstvom – nova agenda za Sredozemlje
Antonio López-Istúriz White (A9-0220/2022
  -Amandmanisrijeda, 7. rujna 2022., 13:00
33item on the agendapointPostojanje očite opasnosti da Mađarska teško prekrši vrijednosti na kojima se temelji Europska unija
Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0217/2022
  -Amandmanisrijeda, 7. rujna 2022., 13:00
41item on the agendapointStanje temeljnih prava u EU-u 2020. i 2021.
Juan Fernando López Aguilar (A9-0224/2022
  -Amandmanisrijeda, 7. rujna 2022., 13:00
89item on the agendapointKršenja ljudskih prava u kontekstu prisilne deportacije ukrajinskih civila u Rusiju i prisilnog posvajanja ukrajinske djece u Rusiji
  -Prijedlozi rezolucija (članak 144.)ponedjeljak, 12. rujna 2022., 20:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija (članak 144. Poslovnika)srijeda, 14. rujna 2022., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija (članak 144.)srijeda, 14. rujna 2022., 14:00
90item on the agendapointKršenja ljudskih prava u Ugandi i Tanzaniji povezana s ulaganjima u projekte u području fosilnih goriva
  -Prijedlozi rezolucija (članak 144.)ponedjeljak, 12. rujna 2022., 20:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija (članak 144. Poslovnika)srijeda, 14. rujna 2022., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija (članak 144.)srijeda, 14. rujna 2022., 14:00
91item on the agendapointNikaragva, posebno uhićenje biskupa Ronalda Álvareza
  -Prijedlozi rezolucija (članak 144.)ponedjeljak, 12. rujna 2022., 20:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija (članak 144. Poslovnika)srijeda, 14. rujna 2022., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija (članak 144.)srijeda, 14. rujna 2022., 14:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 9. rujna 2022., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 12. rujna 2022., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 13. rujna 2022., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 144. Poslovnika)srijeda, 14. rujna 2022., 19:00
Posljednje ažuriranje: 27. rujna 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti