Agenda
Straatsburg
Maandag 12 september 2022 - Donderdag 15 september 2022 228k
Woensdag 14 september 2022167kVersie: Woensdag 14 september 2022, 17:30
 Agendapunten
09:00 - 12:20   DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG
12:30 - 13:30   STEMMINGEN
13:30 - 22:00   Debatten (na afloop van de stemmingen)
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 12:20   DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG       Spreektijd
80 pointStaat van de Unie
Verklaring van de voorzitter van de Commissie
[2022/2754(RSP)]
12:30 - 13:30   STEMMINGEN      
69Deadline***IvoteEnergie-efficiëntie (herschikking)
Verslag:  Niels Fuglsang (A9-0221/2022)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie (herschikking)
[COM(2021)0558 - C9-0330/2021 - 2021/0203(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
62Deadline***IvoteToereikende minimumlonen in de Europese Unie
Verslag:  Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie
[COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
31Deadline***IvoteRichtlijn hernieuwbare energie
Verslag:  Markus Pieper (A9-0208/2022)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen betreft, en tot intrekking van Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad
[COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
21Deadline voteHernieuwd partnerschap met het Zuidelijk Nabuurschap - een nieuwe agenda voor het Middellandse Zeegebied
Verslag:  Antonio López-Istúriz White (A9-0220/2022)
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende het hernieuwd partnerschap met het Zuidelijk Nabuurschap: een nieuwe agenda voor het Middellandse Zeegebied
[2022/2007(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Artikel 118 van het Reglement
64 voteHet Nieuw Europees Bauhaus
Verslag:  Christian Ehler, Marcos Ros Sempere (A9-0213/2022)
Verslag over het Nieuw Europees Bauhaus
[2021/2255(INI)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
Commissie cultuur en onderwijs
13:30 - 22:00   Debatten (na afloop van de stemmingen)       Spreektijd
33Deadline pointBestaan van een duidelijk gevaar van een ernstige schending door Hongarije van de waarden waarop de Unie berust
Verslag:  Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0217/2022)
Voorstel voor een besluit van de Raad houdende de constatering, overeenkomstig artikel 7, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat er een duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige schending door Hongarije van de waarden waarop de Unie berust
[2018/0902R(NLE)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
41Deadline pointDe situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2020 en 2021
Verslag:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0224/2022)
Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2020 en 2021
[2021/2186(INI)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
95 pointIllegale gevangenneming van de oppositieleider in Bulgarije
Actualiteitendebat (artikel 162 van het Reglement)
[2022/2832(RSP)]
  pointDebatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)
89Deadline -Schendingen van de mensenrechten in samenhang met de gedwongen verplaatsing van Oekraïense burgers naar Rusland en de gedwongen adoptie van Oekraïense kinderen in Rusland
[2022/2825(RSP)]
RC-B9-0388/2022, B9-0388/2022, B9-0390/2022, B9-0399/2022, B9-0402/2022, B9-0407/2022
90Deadline -Schendingen van mensenrechten in Oeganda en Tanzania in verband met investeringen in projecten op het gebied van fossiele brandstoffen
[2022/2826(RSP)]
B9-0385/2022, B9-0408/2022, RC-B9-0409/2022, B9-0409/2022, B9-0410/2022, B9-0411/2022, B9-0412/2022
91Deadline -Nicaragua, in het bijzonder de arrestatie van bisschop Ronaldo Álvarez
[2022/2827(RSP)]
RC-B9-0383/2022, B9-0383/2022, B9-0386/2022, B9-0387/2022, B9-0395/2022, B9-0397/2022, B9-0401/2022
  pointGezamenlijk debat - Regionaal beleid
68 -Economische, sociale en territoriale cohesie in de EU: het achtste cohesieverslag
Verslag:  Constanze Krehl (A9-0210/2022)
Verslag over economische, sociale en territoriale cohesie in de EU: het achtste cohesieverslag

[2022/2032(INI)]
Commissie regionale ontwikkeling
61 -EU-grensregio’s: levende laboratoria van de Europese integratie
Verslag:  Younous Omarjee (A9-0222/2022)
Verslag over EU-grensregio’s: levende laboratoria van de Europese integratie

[2021/2202(INI)]
Commissie regionale ontwikkeling
55 pointStemverklaringen
09:00 - 12:20   DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)5'
Voorzitter van de Europese Commissie (inclusief antwoorden)40'
“Catch the eye”5'
Leden90'
PPE20'30S&D17'Renew13'Verts/ALE9'30ID9'ECR8'30The Left6'NI6'30
13:30 - 22:00   Debatten (na afloop van de stemmingen)     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)5'
Commissie (inclusief antwoorden)35'
Spreker actualiteitendebat4'
Rapporteurs   (4x6') 24'
Rapporteurs voor advies   (4x1') 4'
Indiener van de ontwerpresolutie (artikel 144 van het Reglement)1'
“Catch the eye”   (3x5') 15'
“Catch the eye” (artikel 144 van het Reglement)   (3x2') 6'
Leden225'
PPE54'S&D45'Renew32'30Verts/ALE23'ID21'30ECR21'The Left13'30NI14'30
69item on the agendapointEnergie-efficiëntie (herschikking)
Niels Fuglsang (A9-0221/2022
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 7 september 2022, 13:00
62item on the agendapointToereikende minimumlonen in de Europese Unie
Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 7 september 2022, 13:00
31item on the agendapointRichtlijn hernieuwbare energie
Markus Pieper (A9-0208/2022
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 7 september 2022, 13:00
21item on the agendapointHernieuwd partnerschap met het Zuidelijk Nabuurschap - een nieuwe agenda voor het Middellandse Zeegebied
Antonio López-Istúriz White (A9-0220/2022
  -AmendementenWoensdag 7 september 2022, 13:00
33item on the agendapointBestaan van een duidelijk gevaar van een ernstige schending door Hongarije van de waarden waarop de Unie berust
Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0217/2022
  -AmendementenWoensdag 7 september 2022, 13:00
41item on the agendapointDe situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2020 en 2021
Juan Fernando López Aguilar (A9-0224/2022
  -AmendementenWoensdag 7 september 2022, 13:00
89item on the agendapointSchendingen van de mensenrechten in samenhang met de gedwongen verplaatsing van Oekraïense burgers naar Rusland en de gedwongen adoptie van Oekraïense kinderen in Rusland
  -Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)Maandag 12 september 2022, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 14 september 2022, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 14 september 2022, 14:00
90item on the agendapointSchendingen van mensenrechten in Oeganda en Tanzania in verband met investeringen in projecten op het gebied van fossiele brandstoffen
  -Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)Maandag 12 september 2022, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 14 september 2022, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 14 september 2022, 14:00
91item on the agendapointNicaragua, in het bijzonder de arrestatie van bisschop Ronaldo Álvarez
  -Ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)Maandag 12 september 2022, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 14 september 2022, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 14 september 2022, 14:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 9 september 2022, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 12 september 2022, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 13 september 2022, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 14 september 2022, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 27 september 2022Juridische mededeling - Privacybeleid