Porządek obrad
Strasburg
Poniedziałek, 12 września 2022 r. - Czwartek, 15 września 2022 r. 233k
Środa, 14 września 2022173kWersja: Środa, 14 września 2022, 17:31
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 12:20   DEBATA PRIORYTETOWA
12:30 - 13:30   GŁOSOWANIE
13:30 - 22:00   (lub po zakończeniu głosowania) Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 12:20   DEBATA PRIORYTETOWA       Czas wystąpień
80 pointStan Unii
Oświadczenie przewodniczącej Komisji
[2022/2754(RSP)]
12:30 - 13:30   GŁOSOWANIE      
69Termin***IvoteEfektywność energetyczna (przekształcenie)
Sprawozdanie:  Niels Fuglsang (A9-0221/2022)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej (wersja przekształcona)
[COM(2021)0558 - C9-0330/2021 - 2021/0203(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
62Termin***IvoteAdekwatne wynagrodzenia minimalne w Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatnego wynagrodzenia minimalnego w Unii Europejskiej
[COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
31Termin***IvoteDyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii
Sprawozdanie:  Markus Pieper (A9-0208/2022)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 i dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do promowania energii ze źródeł odnawialnych oraz uchylającej dyrektywę Rady (UE) 2015/652
[COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
21Termin voteOdnowione partnerstwo z południowym sąsiedztwem – nowy program dla regionu Morza Śródziemnego
Sprawozdanie:  Antonio López-Istúriz White (A9-0220/2022)
Sprawozdanie zawierające zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie odnowionego partnerstwa z południowym sąsiedztwem – nowy program dla regionu Morza Śródziemnego
[2022/2007(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Art. 118 Regulaminu
64 voteNowy europejski Bauhaus
Sprawozdanie:  Christian Ehler, Marcos Ros Sempere (A9-0213/2022)
Sprawozdanie w sprawie nowego europejskiego Bauhausu
[2021/2255(INI)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Komisja Kultury i Edukacji
13:30 - 22:00   (lub po zakończeniu głosowania) Debaty       Czas wystąpień
33Termin pointIstnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Węgry wartości, na których opiera się Unia
Sprawozdanie:  Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0217/2022)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stwierdzenia, zgodnie z art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Węgry wartości, na których opiera się Unia
[2018/0902R(NLE)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
41Termin pointSytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2020–2021
Sprawozdanie:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0224/2022)
Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2020–2021
[2021/2186(INI)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
95 pointNielegalne zatrzymanie przywódcy opozycji w Bułgarii
Debata na aktualny temat (art. 162 Regulaminu)
[2022/2832(RSP)]
  pointDebaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)
89Termin -Łamanie praw człowieka w związku z przymusową wywózką cywilów ukraińskich i przymusową adopcją dzieci ukraińskich w Rosji
[2022/2825(RSP)]
RC-B9-0388/2022, B9-0388/2022, B9-0390/2022, B9-0399/2022, B9-0402/2022, B9-0407/2022
90Termin -Łamanie praw człowieka w Ugandzie i Tanzanii w związku z inwestycjami w przedsięwzięcia dotyczące paliw kopalnych
[2022/2826(RSP)]
B9-0385/2022, B9-0408/2022, RC-B9-0409/2022, B9-0409/2022, B9-0410/2022, B9-0411/2022, B9-0412/2022
91Termin -Nikaragua, zwłaszcza aresztowanie biskupa Ronalda Álvareza
[2022/2827(RSP)]
RC-B9-0383/2022, B9-0383/2022, B9-0386/2022, B9-0387/2022, B9-0395/2022, B9-0397/2022, B9-0401/2022
  pointDebata łączna - Polityka regionalna
68 -Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna w UE: 8. sprawozdanie na temat spójności
Sprawozdanie:  Constanze Krehl (A9-0210/2022)
Sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE: 8. sprawozdanie na temat spójności

[2022/2032(INI)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
61 -Regiony przygraniczne UE: „żywe laboratoria” dla integracji europejskiej
Sprawozdanie:  Younous Omarjee (A9-0222/2022)
Sprawozdanie w sprawie regionów przygranicznych UE: „żywych laboratoriów” dla integracji europejskiej

[2021/2202(INI)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
55 pointWyjaśnienia głosowania
09:00 - 12:20   DEBATA PRIORYTETOWA     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)5'
Przewodnicząca Komisji Europejskiej (w tym odpowiedzi)40'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie90'
PPE20'30S&D17'Renew13'Verts/ALE9'30ID9'ECR8'30The Left6'NI6'30
13:30 - 22:00   (lub po zakończeniu głosowania) Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)5'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)35'
Mówca w debacie na aktualny temat4'
Sprawozdawcy   (4x6') 24'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (4x1') 4'
Autor każdego projektu rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)1'
Procedura pytań z sali   (3x5') 15'
Procedura pytań z sali (art. 144 Regulaminu PE)   (3x2') 6'
Posłowie225'
PPE54'S&D45'Renew32'30Verts/ALE23'ID21'30ECR21'The Left13'30NI14'30
69item on the agendapointEfektywność energetyczna (przekształcenie)
Niels Fuglsang (A9-0221/2022
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 7 września 2022, 13:00
62item on the agendapointAdekwatne wynagrodzenia minimalne w Unii Europejskiej
Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 7 września 2022, 13:00
31item on the agendapointDyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii
Markus Pieper (A9-0208/2022
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 7 września 2022, 13:00
21item on the agendapointOdnowione partnerstwo z południowym sąsiedztwem – nowy program dla regionu Morza Śródziemnego
Antonio López-Istúriz White (A9-0220/2022
  -PoprawkiŚroda, 7 września 2022, 13:00
33item on the agendapointIstnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Węgry wartości, na których opiera się Unia
Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0217/2022
  -PoprawkiŚroda, 7 września 2022, 13:00
41item on the agendapointSytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2020–2021
Juan Fernando López Aguilar (A9-0224/2022
  -PoprawkiŚroda, 7 września 2022, 13:00
89item on the agendapointŁamanie praw człowieka w związku z przymusową wywózką cywilów ukraińskich i przymusową adopcją dzieci ukraińskich w Rosji
  -Projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Poniedziałek, 12 września 2022, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 14 września 2022, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.144 Regulaminu PE)Środa, 14 września 2022, 14:00
90item on the agendapointŁamanie praw człowieka w Ugandzie i Tanzanii w związku z inwestycjami w przedsięwzięcia dotyczące paliw kopalnych
  -Projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Poniedziałek, 12 września 2022, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 14 września 2022, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.144 Regulaminu PE)Środa, 14 września 2022, 14:00
91item on the agendapointNikaragua, zwłaszcza aresztowanie biskupa Ronalda Álvareza
  -Projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Poniedziałek, 12 września 2022, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 14 września 2022, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.144 Regulaminu PE)Środa, 14 września 2022, 14:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 9 września 2022, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 12 września 2022, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 13 września 2022, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 14 września 2022, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 27 września 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności