Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 16. jaanuar 2023 - Neljapäev, 19. jaanuar 2023 211k
Kolmapäev, 18. jaanuar 2023159kVersioon: Neljapäev, 19. jaanuar 2023, 11:28
 Päevakorra punktid
09:00 - 10:30   ESMATÄHTIS ARUTELU
10:30 - 11:50   Arutelu
12:00 - 13:00   HÄÄLETUS
13:00 - 23:00   Arutelud (või hääletuse lõpus)
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 10:30   ESMATÄHTIS ARUTELU       Kõneaeg
51 pointEuroopa Ülemkogu 15. detsembri 2022. aasta kohtumise järeldused
Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused
[2022/3007(RSP)]
10:30 - 11:50   Arutelu       Kõneaeg
64Tähtaeg pointELi strateegia tööstuse konkurentsivõime, kaubanduse ja kvaliteetsete töökohtade loomise edendamiseks
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2023/2513(RSP)]
Hääletus toimub veebruari I osaistungjärgul
12:00 - 13:00   HÄÄLETUS      
56Tähtaeg voteEuroopa Parlamendi asepresidendi valimine (Eva Kaili asendamiseks)
[2022/3019(RSO)]
52Tähtaeg voteÜhtse turu 30. aastapäev
Resolutsiooni ettepanek
[2022/3015(RSP)]
B9-0004/2023
16Tähtaeg voteEuroopa ühtse turu lähenemine tarbijate kaitseks veebipõhiste videomängude puhul
Raport:  Adriana Maldonado López (A9-0300/2022)
Raport Euroopa ühtse turu lähenemise kohta tarbijate kaitseks veebipõhiste videomängude puhul
[2022/2014(INI)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
17Tähtaeg voteÜhise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitlev 2022. aasta aruanne
Raport:  David McAllister (A9-0292/2022)
Raport ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitleva 2022. aasta aruande kohta
[2022/2048(INI)]
Väliskomisjon
18Tähtaeg voteÜhise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamist käsitlev 2022. aasta aruanne
Raport:  Tom Vandenkendelaere (A9-0296/2022)
Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamist käsitleva 2022. aasta aruande kohta
[2022/2050(INI)]
Väliskomisjon
19Tähtaeg voteInimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2022. aasta aruanne
Raport:  Isabel Wiseler-Lima (A9-0298/2022)
Raport inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitleva 2022. aasta aruande kohta
[2022/2049(INI)]
Väliskomisjon
13:00 - 23:00   Arutelud (või hääletuse lõpus)       Kõneaeg
72 pointÕigusriigi kaitsmine karistamatuse eest Hispaanias
Temaatiline arutelu (kodukorra artikkel 162)
[2023/2519(RSP)]
41Tähtaeg pointEuroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli 2021. aasta aruanne
Raport:  Angelika Winzig (A9-0294/2022)
Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli 2021. aasta aruande kohta
[2022/2153(INI)]
Eelarvekontrollikomisjon
EIP asepresidendi Kris Peetersi osavõtul
42Tähtaeg pointELi finantshuvide kaitsmist ja pettustevastast võitlust käsitlev 2021. aasta aruanne
Raport:  Sabrina Pignedoli (A9-0299/2022)
Raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmist ja pettustevastast võitlust käsitleva 2021. aasta aruande kohta
[2022/2152(INI)]
Eelarvekontrollikomisjon
54 pointDemokraatlikku põhiseaduslikku korda eiravatest paremäärmuslikest võrgustikest tulenevad terrorismiohud
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2022/3016(RSP)]
65 pointUberi lobitöö tavade paljastamine ELis
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2023/2514(RSP)]
74 pointHumanitaarabi ning sealhulgas otsingu- ja päästetööde kriminaliseerimine
Komisjoni avaldus
[2023/2526(RSP)]
  pointInimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 144)
68Tähtaeg -Mägi-Karabahhi blokaadi humanitaartagajärjed
[2023/2504(RSP)]
RC-B9-0075/2023, B9-0075/2023, B9-0076/2023, B9-0077/2023, B9-0078/2023, B9-0081/2023
69Tähtaeg -Tormijooks Brasiilia demokraatlikele institutsioonidele
[2023/2505(RSP)]
RC-B9-0058/2023, B9-0058/2023, B9-0059/2023, B9-0060/2023, B9-0074/2023, B9-0082/2023
70Tähtaeg -Ajakirjanike olukord Marokos, eriti Omar Radi juhtum
[2023/2506(RSP)]
RC-B9-0057/2023, B9-0057/2023, B9-0061/2023, B9-0065/2023, B9-0071/2023, B9-0073/2023
38Tähtaeg pointVäikesemahulise kalapüügi olukord ELis ja tulevikuväljavaated
Raport:  João Pimenta Lopes (A9-0291/2022)
Raport väikesemahulise kalapüügi olukorra kohta ELis ja tulevikuväljavaadete kohta
[2021/2056(INI)]
Kalanduskomisjon
12 pointHääletuste selgitused
09:00 - 10:30   ESMATÄHTIS ARUTELU     item on the agenda
Euroopa Ülemkogu (koos vastustega)15'
Komisjon (koos vastustega)15'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed31'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'30The Left3'NI3'
10:30 - 11:50   Arutelu     item on the agenda
Nõukogu10'
Komisjon10'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed31'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'30The Left3'NI3'
13:00 - 23:00   Arutelud (või hääletuse lõpus)     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)20'
Komisjon (koos vastustega)65'
Euroopa Investeerimispanga president (koos vastustega)10'
Temaatilise arutelu sõnavõtja4'
Raportöörid   (3x6') 18'
Resolutsiooni ettepanekute koostajad1'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (6x5') 30'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud (kodukorra artikkel 144)   (4x2') 8'
Parlamendiliikmed300'
PPE73'S&D60'30Renew43'Verts/ALE30'30ID28'ECR27'30The Left17'30NI20'30
64item on the agendapointELi strateegia tööstuse konkurentsivõime, kaubanduse ja kvaliteetsete töökohtade loomise edendamiseks
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 25. jaanuar 2023, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 30. jaanuar 2023, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 30. jaanuar 2023, 13:00
56item on the agendapointEuroopa Parlamendi asepresidendi valimine (Eva Kaili asendamiseks)
  -Kandidaadid tuleb esitada asepeasekretäri / presidentuuri peadirektori kantseleile (Louise Weissi hoone, ruum R00.101, presidentuuri peadirektoraadi avatud planeeringuga büroo) ning dokumentide hulgas peab olema kandidaadi nõusolek.Teisipäev, 17. jaanuar 2023, 19:00
52item on the agendapointÜhtse turu 30. aastapäev
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 11. jaanuar 2023, 13:00
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 16. jaanuar 2023, 19:00
16item on the agendapointEuroopa ühtse turu lähenemine tarbijate kaitseks veebipõhiste videomängude puhul
Adriana Maldonado López (A9-0300/2022
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 71 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 11. jaanuar 2023, 13:00
17item on the agendapointÜhise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitlev 2022. aasta aruanne
David McAllister (A9-0292/2022
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. jaanuar 2023, 13:00
18item on the agendapointÜhise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamist käsitlev 2022. aasta aruanne
Tom Vandenkendelaere (A9-0296/2022
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. jaanuar 2023, 13:00
19item on the agendapointInimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2022. aasta aruanne
Isabel Wiseler-Lima (A9-0298/2022
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. jaanuar 2023, 13:00
41item on the agendapointEuroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli 2021. aasta aruanne
Angelika Winzig (A9-0294/2022
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. jaanuar 2023, 13:00
42item on the agendapointELi finantshuvide kaitsmist ja pettustevastast võitlust käsitlev 2021. aasta aruanne
Sabrina Pignedoli (A9-0299/2022
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. jaanuar 2023, 13:00
68item on the agendapointMägi-Karabahhi blokaadi humanitaartagajärjed
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 144)Esmaspäev, 16. jaanuar 2023, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 18. jaanuar 2023, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 18. jaanuar 2023, 14:00
69item on the agendapointTormijooks Brasiilia demokraatlikele institutsioonidele
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 144)Esmaspäev, 16. jaanuar 2023, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 18. jaanuar 2023, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 18. jaanuar 2023, 14:00
70item on the agendapointAjakirjanike olukord Marokos, eriti Omar Radi juhtum
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 144)Esmaspäev, 16. jaanuar 2023, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 18. jaanuar 2023, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 18. jaanuar 2023, 14:00
38item on the agendapointVäikesemahulise kalapüügi olukord ELis ja tulevikuväljavaated
João Pimenta Lopes (A9-0291/2022
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 71 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 11. jaanuar 2023, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 13. jaanuar 2023, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 16. jaanuar 2023, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 17. jaanuar 2023, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 18. jaanuar 2023, 19:00
Viimane päevakajastamine: 19. jaanuar 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika