Cláir oibre
Strasbourg
Dé Luain, 16 Eanáir 2023 - Déardaoin, 19 Eanáir 2023 210k
Dé Céadaoin, 18 Eanáir 2023161kLeagan: Déardaoin, 19 Eanáir 2023, 11:29
 Míreanna ar an gclár oibre
09:00 - 10:30   DÍOSPÓIREACHT LÁRNACH
10:30 - 11:50   Díospóireacht
12:00 - 13:00   VÓTÁLACHA
13:00 - 23:00   Díospóireachtaí (nó ag deireadh na vótálacha)
 Am labhartha
 Sprioc-amanna

09:00 - 10:30   DÍOSPÓIREACHT LÁRNACH       Am labhartha
51 pointConclúidí ón gcruinniú den Chomhairle Eorpach an 15 Nollaig 2022
Ráitis ón gComhairle Eorpach agus ón gCoimisiún
[2022/3007(RSP)]
10:30 - 11:50   Díospóireacht       Am labhartha
64Sprioc-am pointStraitéis AE chun borradh a chur faoin iomaíochas tionsclaíochta, faoin trádáil agus faoi phoist ardcháilíochta
Ráitis ón gComhairle agus ón gCoimisiún
[2023/2513(RSP)]
Seolfar an vótáil le linn an tseisiúin Feabhra I
12:00 - 13:00   VÓTÁLACHA      
56Sprioc-am voteLeas-Uachtarán de chuid Pharlaimint na hEorpa a thoghadh (chun teacht in ionad Eva Kaili)
[2022/3019(RSO)]
52Sprioc-am voteComóradh 30 bliain an Mhargaidh Aonair
Tairiscint i gcomhair rúin
[2022/3015(RSP)]
B9-0004/2023
16Sprioc-am voteCosaint tomhaltóirí i bhfíschluichí ar líne: Cur chuige don Mhargadh Aonair Eorpach
Tuarascáil:  Adriana Maldonado López (A9-0300/2022)
Tuarascáil ar chosaint tomhaltóirí i bhfíschluichí ar line: Cur chuige don Mhargadh Aonair Eorpach
[2022/2014(INI)]
An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra
17Sprioc-am voteAn comhbheartas eachtrach agus slándála a chur chun feidhme – tuarascáil bhliantúil 2022
Tuarascáil:  David McAllister (A9-0292/2022)
Tuarascáil ar chur chun feidhme an chomhbheartais eachtraigh agus slándála – tuarascáil bhliantúil 2022
[2022/2048(INI)]
An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
18Sprioc-am voteAn Comhbheartas Slándála agus Cosanta a chur chun feidhme – tuarascáil bhliantúil 2022
Tuarascáil:  Tom Vandenkendelaere (A9-0296/2022)
Tuarascáil ar chur chun feidhme an chomhbheartais slándála agus cosanta – tuarascáil bhliantúil 2022
[2022/2050(INI)]
An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
19Sprioc-am voteCearta an duine agus an daonlathas ar domhan agus beartas an Aontais Eorpaigh maidir leis an ábhar sin – tuarascáil bhliantúil 2022
Tuarascáil:  Isabel Wiseler-Lima (A9-0298/2022)
Tuarascáil ar chearta an duine agus an daonlathas ar domhan agus beartas an Aontais Eorpaigh maidir leis an ábhar sin – tuarascáil bhliantúil 2022
[2022/2049(INI)]
An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
13:00 - 23:00   Díospóireachtaí (nó ag deireadh na vótálacha)       Am labhartha
72 pointAn Smacht Reachta a chosaint i gcoinne saoirse ó phionós sa Spáinn
Díospóireacht ar cheist cúrsaí reatha (Riail 162)
[2023/2519(RSP)]
41Sprioc-am pointRialú ghníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta - tuarascáil bhliantúil 2021
Tuarascáil:  Angelika Winzig (A9-0294/2022)
Tuarascáil ar rialú ghníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta - tuarascáil bhliantúil 2021
[2022/2153(INI)]
An Coiste um Rialú Buiséadach
I láthair Kris Peeters, Leas-Uachtarán BEI
42Sprioc-am pointCosaint leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh - an comhrac i gcoinne na calaoise - tuarascáil bhliantúil 2021
Tuarascáil:  Sabrina Pignedoli (A9-0299/2022)
Tuarascáil maidir le cosaint leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh - an comhrac i gcoinne na calaoise - tuarascáil bhliantúil 2021
[2022/2152(INI)]
An Coiste um Rialú Buiséadach
54 pointNa bagairtí sceimhlitheoireachta ó líonraí antoisceacha atá i bhfad amach ar dheis a thugann dúshlán an oird bhunreachtúil dhaonlathaigh
Ráitis ón gComhairle agus ón gCoimisiún
[2022/3016(RSP)]
65 pointNochtaí faoi chleachtais bhrústocaireachta Uber in AE
Ráitis ón gComhairle agus ón gCoimisiún
[2023/2514(RSP)]
74 pointCoiriúlú na cabhrach daonnúla, lena n-áirítear cuardach agus tarrtháil
Ráiteas ón gCoimisiún
[2023/2526(RSP)]
  pointDíospóireachtaí ar chásanna a bhaineann le sáruithe ar chearta an duine, ar an daonlathas agus ar an smacht reachta (Riail 144)
68Sprioc-am -Iarmhairtí daonnúla an imshuí in Nagorno-Karabakh
[2023/2504(RSP)]
RC-B9-0075/2023, B9-0075/2023, B9-0076/2023, B9-0077/2023, B9-0078/2023, B9-0081/2023
69Sprioc-am -Forghabháil institiúidí daonlathacha na Brasaíle
[2023/2505(RSP)]
RC-B9-0058/2023, B9-0058/2023, B9-0059/2023, B9-0060/2023, B9-0074/2023, B9-0082/2023
70Sprioc-am -Staid na nIriseoirí i Maracó, go háirithe cás Omar Radi
[2023/2506(RSP)]
RC-B9-0057/2023, B9-0057/2023, B9-0061/2023, B9-0065/2023, B9-0071/2023, B9-0073/2023
38Sprioc-am pointStaid an iascaigh ar mhionscála san Aontas agus peirspictíochtaí a bheidh ann amach anseo
Tuarascáil:  João Pimenta Lopes (A9-0291/2022)
Tuarascáil ar staid an iascaigh ar mhionscála san Aontas agus peirspictíochtaí a bheidh ann amach anseo
[2021/2056(INI)]
An Coiste um Iascach
12 pointMínithe ar na vótálacha
09:00 - 10:30   DÍOSPÓIREACHT LÁRNACH     item on the agenda
An Chomhairle Eorpach (lena n-áirítear freagraí)15'
An Coimisiún (lena n-áirítear freagraí)15'
'Aird a tharraingt'5'
Feisirí31'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'30The Left3'NI3'
10:30 - 11:50   Díospóireacht     item on the agenda
Comhairle10'
Coimisiún10'
'Aird a tharraingt'5'
Feisirí31'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'30The Left3'NI3'
13:00 - 23:00   Díospóireachtaí (nó ag deireadh na vótálacha)     item on the agenda
An Chomhairle (lena n-áirítear freagraí)20'
An Coimisiún (lena n-áirítear freagraí)65'
Leas-Uachtarán an Bhainc Ceannais Eorpaigh (lena n-áirítear freagraí)10'
Cainteoir ar dhíospóireacht thráthúil4'
Rapóirtéirí   (3x6') 18'
Údar gach tairiscint i gcomhair rúin1'
'Aird a tharraingt'   (6x5') 30'
'Aird a tharraingt' (Riail 144)   (4x2') 8'
Feisirí300'
PPE73'S&D60'30Renew43'Verts/ALE30'30ID28'ECR27'30The Left17'30NI20'30
64item on the agendapointStraitéis AE chun borradh a chur faoin iomaíochas tionsclaíochta, faoin trádáil agus faoi phoist ardcháilíochta
  -Tairiscintí i gcomhair rúnDé Céadaoin, 25 Eanáir 2023, 13:00
  -Leasuithe ar thairiscintí i gcomhair rún; comhthairiscintí i gcomhair rúnDé Luain, 30 Eanáir 2023, 12:00
  -Leasuithe ar chomhthairiscintí i gcomhair rúnDé Luain, 30 Eanáir 2023, 13:00
56item on the agendapointLeas-Uachtarán de chuid Pharlaimint na hEorpa a thoghadh (chun teacht in ionad Eva Kaili)
  -Ba cheart na hainmniúcháin a thabhairt isteach d'Oifig an Leas-Ard-Rúnaí/ Ard-Stiúrthóireacht na hUachtaránachta i 'Limistéar oscailte na hUachtaránachta' i bhFoirgneamh Louise Weiss (Seomra R00.101), agus ba cheart go mbeadh glacadh an iarrthóra san áireamh leo.Dé Máirt, 17 Eanáir 2023, 19:00
52item on the agendapointComóradh 30 bliain an Mhargaidh Aonair
  -Tairiscintí i gcomhair rúnDé Céadaoin, 11 Eanáir 2023, 13:00
  -Leasuithe ar an tairscint i gcomhair rúinDé Luain, 16 Eanáir 2023, 19:00
16item on the agendapointCosaint tomhaltóirí i bhfíschluichí ar líne: Cur chuige don Mhargadh Aonair Eorpach
Adriana Maldonado López (A9-0300/2022
  -Leasuithe ón rapóirtéir, 71 Fheisire ar a laghad; Tairiscintí malartacha i gcomhair rúnDé Céadaoin, 11 Eanáir 2023, 13:00
17item on the agendapointAn comhbheartas eachtrach agus slándála a chur chun feidhme – tuarascáil bhliantúil 2022
David McAllister (A9-0292/2022
  -LeasuitheDé Céadaoin, 11 Eanáir 2023, 13:00
18item on the agendapointAn Comhbheartas Slándála agus Cosanta a chur chun feidhme – tuarascáil bhliantúil 2022
Tom Vandenkendelaere (A9-0296/2022
  -LeasuitheDé Céadaoin, 11 Eanáir 2023, 13:00
19item on the agendapointCearta an duine agus an daonlathas ar domhan agus beartas an Aontais Eorpaigh maidir leis an ábhar sin – tuarascáil bhliantúil 2022
Isabel Wiseler-Lima (A9-0298/2022
  -LeasuitheDé Céadaoin, 11 Eanáir 2023, 13:00
41item on the agendapointRialú ghníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta - tuarascáil bhliantúil 2021
Angelika Winzig (A9-0294/2022
  -LeasuitheDé Céadaoin, 11 Eanáir 2023, 13:00
42item on the agendapointCosaint leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh - an comhrac i gcoinne na calaoise - tuarascáil bhliantúil 2021
Sabrina Pignedoli (A9-0299/2022
  -LeasuitheDé Céadaoin, 11 Eanáir 2023, 13:00
68item on the agendapointIarmhairtí daonnúla an imshuí in Nagorno-Karabakh
  -Tairiscintí i gcomhair rún (Riail 144)Dé Luain, 16 Eanáir 2023, 20:00
  -Leasuithe ar thairiscintí i gcomhair rún; comhthairiscintí i gcomhair rún (Riail 144)Dé Céadaoin, 18 Eanáir 2023, 13:00
  -Leasuithe ar chomhthairiscintí i gcomhair rún (Riail 144)Dé Céadaoin, 18 Eanáir 2023, 14:00
69item on the agendapointForghabháil institiúidí daonlathacha na Brasaíle
  -Tairiscintí i gcomhair rún (Riail 144)Dé Luain, 16 Eanáir 2023, 20:00
  -Leasuithe ar thairiscintí i gcomhair rún; comhthairiscintí i gcomhair rún (Riail 144)Dé Céadaoin, 18 Eanáir 2023, 13:00
  -Leasuithe ar chomhthairiscintí i gcomhair rún (Riail 144)Dé Céadaoin, 18 Eanáir 2023, 14:00
70item on the agendapointStaid na nIriseoirí i Maracó, go háirithe cás Omar Radi
  -Tairiscintí i gcomhair rún (Riail 144)Dé Luain, 16 Eanáir 2023, 20:00
  -Leasuithe ar thairiscintí i gcomhair rún; comhthairiscintí i gcomhair rún (Riail 144)Dé Céadaoin, 18 Eanáir 2023, 13:00
  -Leasuithe ar chomhthairiscintí i gcomhair rún (Riail 144)Dé Céadaoin, 18 Eanáir 2023, 14:00
38item on the agendapointStaid an iascaigh ar mhionscála san Aontas agus peirspictíochtaí a bheidh ann amach anseo
João Pimenta Lopes (A9-0291/2022
  -Leasuithe ón rapóirtéir, 71 Fheisire ar a laghad; Tairiscintí malartacha i gcomhair rúnDé Céadaoin, 11 Eanáir 2023, 13:00
Vótaí ar leithligh - Vótaí deighilte - Vótaí le glaoch rolla
Téacsanna arna gcur chun vóta Dé MáirtVendredi, 13 Eanáir 2023, 12:00
Téacsanna arna gcur chun vóta Dé CéadaoinDé Luain, 16 Eanáir 2023, 19:00
Téacsanna arna gcur chun vóta DéardaoinDé Máirt, 17 Eanáir 2023, 19:00
Tairiscintí i gcomhair rúin maidir le díospóireachtaí ar chásanna a bhaineann le sáruithe ar chearta an duine, ar an daonlathas agus ar an smacht reachta (Riail 144)Dé Céadaoin, 18 Eanáir 2023, 19:00
An nuashonrú is déanaí: 19 Eanáir 2023Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais