Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2023. gada 16. janvāris - Ceturtdiena, 2023. gada 19. janvāris 216k
Trešdiena, 2023. gada 18. janvāris164kVersija: Ceturtdiena, 2023. gada 19. janvāris, 11:31
 Darba kārtības punkti
09:00 - 10:30   PRIORITĀRĀS DEBATES
10:30 - 11:50   Debates
12:00 - 13:00   BALSOŠANA
13:00 - 23:00   (vai pēc balsošanas beigām) Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 10:30   PRIORITĀRĀS DEBATES       Uzstāšanās laiks
51 pointEiropadomes 2022. gada 15. decembra sanāksmes secinājumi
Eiropadomes un Komisijas paziņojumi
[2022/3007(RSP)]
10:30 - 11:50   Debates       Uzstāšanās laiks
64Termiņi pointES stratēģija industriālās konkurētspējas, tirdzniecības un kvalitatīvu darbvietu radīšanas stimulēšanai
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2023/2513(RSP)]
Balsošana notiks februāra I sesijā
12:00 - 13:00   BALSOŠANA      
56Termiņi voteEiropas Parlamenta priekšsēdētājas vietnieka ievēlēšana (Evas Kaili vietā)
[2022/3019(RSO)]
52Termiņi voteVienotā tirgus izveides 30. gadadiena
Rezolūcijas priekšlikums
[2022/3015(RSP)]
B9-0004/2023
16Termiņi votePatērētāju aizsardzība tiešsaistes videospēlēs: Eiropas vienotā tirgus pieeja
Ziņojums:  Adriana Maldonado López (A9-0300/2022)
Ziņojums par patērētāju aizsardzību tiešsaistes videospēlēs: Eiropas vienotā tirgus pieeja
[2022/2014(INI)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
17Termiņi vote2022. gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
Ziņojums:  David McAllister (A9-0292/2022)
Ziņojums par 2022. gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
[2022/2048(INI)]
Ārlietu komiteja
18Termiņi vote2022. gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu
Ziņojums:  Tom Vandenkendelaere (A9-0296/2022)
Ziņojums par 2022. gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu
[2022/2050(INI)]
Ārlietu komiteja
19Termiņi vote2022. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā
Ziņojums:  Isabel Wiseler-Lima (A9-0298/2022)
Ziņojums par 2022. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā
[2022/2049(INI)]
Ārlietu komiteja
13:00 - 23:00   (vai pēc balsošanas beigām) Debates       Uzstāšanās laiks
72 pointTiesiskuma aizsardzība pret nesodāmību Spānijā
Debates par aktuāliem jautājumiem (Reglamenta 162. pants)
[2023/2519(RSP)]
41Termiņi point2021. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli
Ziņojums:  Angelika Winzig (A9-0294/2022)
Ziņojums par 2021. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli
[2022/2153(INI)]
Budžeta kontroles komiteja
Klātesot EIB priekšsēdētāja vietniekam Kris Peeters
42Termiņi point2021. gada ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu
Ziņojums:  Sabrina Pignedoli (A9-0299/2022)
Ziņojums par 2021. gada ziņojumu par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — cīņu pret krāpšanu
[2022/2152(INI)]
Budžeta kontroles komiteja
54 pointGalēji labējo ekstrēmistu tīklu radītie terorisma draudi demokrātiskajai konstitucionālajai kārtībai
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2022/3016(RSP)]
65 pointAtklājumi par uzņēmuma "Uber" lobēšanas praksi ES
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2023/2514(RSP)]
74 pointKriminālatbildības noteikšana par humānās palīdzības sniegšanu, tostarp meklēšanu un glābšanu
Komisijas paziņojums
[2023/2526(RSP)]
  pointDebates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 144. pants)
68Termiņi -Kalnu Karabahas blokādes radītās humanitārās sekas
[2023/2504(RSP)]
RC-B9-0075/2023, B9-0075/2023, B9-0076/2023, B9-0077/2023, B9-0078/2023, B9-0081/2023
69Termiņi -Ielaušanās Brazīlijas demokrātiskajās iestādēs
[2023/2505(RSP)]
RC-B9-0058/2023, B9-0058/2023, B9-0059/2023, B9-0060/2023, B9-0074/2023, B9-0082/2023
70Termiņi -Žurnālistu stāvoklis Marokā, jo īpaši Omar Radi lieta
[2023/2506(RSP)]
RC-B9-0057/2023, B9-0057/2023, B9-0061/2023, B9-0065/2023, B9-0071/2023, B9-0073/2023
38Termiņi pointMazapjoma zvejas stāvoklis ES un nākotnes perspektīvas
Ziņojums:  João Pimenta Lopes (A9-0291/2022)
Ziņojums par mazpjoma zvejas stāvokli ES un nākotnes perspektīvām
[2021/2056(INI)]
Zivsaimniecības komiteja
12 pointBalsojumu skaidrojumi
09:00 - 10:30   PRIORITĀRĀS DEBATES     item on the agenda
Eiropadome (ieskaitot atbildes)15'
Komisija (ieskaitot atbildes)15'
Brīvā mikrofona procedūra5'
Deputāti 31'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'30The Left3'NI3'
10:30 - 11:50   Debates     item on the agenda
Padome10'
Komisija10'
Brīvā mikrofona procedūra5'
Deputāti 31'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'30The Left3'NI3'
13:00 - 23:00   (vai pēc balsošanas beigām) Debates      item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)20'
Komisija (ieskaitot atbildes)65'
Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētājs (ieskaitot atbildes)10'
Referents debatēs par aktuāliem jautājumiem4'
Referenti   (3x6') 18'
Katra rezolūcijas priekšlikuma autors1'
Brīvā mikrofona procedūra   (6x5') 30'
Brīvā mikrofona procedūra (Reglamenta 144. pants)   (4x2') 8'
Deputāti 300'
PPE73'S&D60'30Renew43'Verts/ALE30'30ID28'ECR27'30The Left17'30NI20'30
64item on the agendapointES stratēģija industriālās konkurētspējas, tirdzniecības un kvalitatīvu darbvietu radīšanas stimulēšanai
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2023. gada 25. janvāris, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2023. gada 30. janvāris, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2023. gada 30. janvāris, 13:00
56item on the agendapointEiropas Parlamenta priekšsēdētājas vietnieka ievēlēšana (Evas Kaili vietā)
  -Kandidatūras būtu jāiesniedz Ģenerālsekretāra vietnieka birojam / Prezidentūras ĢD ģenerāldirektoram "Open-plan area of the Presidency", ēka Louise Weiss (birojs R00.101), un tām ir jāietver kandidāta piekrišana.Otrdiena, 2023. gada 17. janvāris, 19:00
52item on the agendapointVienotā tirgus izveides 30. gadadiena
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2023. gada 11. janvāris, 13:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2023. gada 16. janvāris, 19:00
16item on the agendapointPatērētāju aizsardzība tiešsaistes videospēlēs: Eiropas vienotā tirgus pieeja
Adriana Maldonado López (A9-0300/2022
  -Referenta vai vismaz 71 deputāta ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2023. gada 11. janvāris, 13:00
17item on the agendapoint2022. gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
David McAllister (A9-0292/2022
  -GrozījumiTrešdiena, 2023. gada 11. janvāris, 13:00
18item on the agendapoint2022. gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu
Tom Vandenkendelaere (A9-0296/2022
  -GrozījumiTrešdiena, 2023. gada 11. janvāris, 13:00
19item on the agendapoint2022. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā
Isabel Wiseler-Lima (A9-0298/2022
  -GrozījumiTrešdiena, 2023. gada 11. janvāris, 13:00
41item on the agendapoint2021. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli
Angelika Winzig (A9-0294/2022
  -GrozījumiTrešdiena, 2023. gada 11. janvāris, 13:00
42item on the agendapoint2021. gada ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu
Sabrina Pignedoli (A9-0299/2022
  -GrozījumiTrešdiena, 2023. gada 11. janvāris, 13:00
68item on the agendapointKalnu Karabahas blokādes radītās humanitārās sekas
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 144. pants)Pirmdiena, 2023. gada 16. janvāris, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 144. pants)Trešdiena, 2023. gada 18. janvāris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 144. pants)Trešdiena, 2023. gada 18. janvāris, 14:00
69item on the agendapointIelaušanās Brazīlijas demokrātiskajās iestādēs
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 144. pants)Pirmdiena, 2023. gada 16. janvāris, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 144. pants)Trešdiena, 2023. gada 18. janvāris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 144. pants)Trešdiena, 2023. gada 18. janvāris, 14:00
70item on the agendapointŽurnālistu stāvoklis Marokā, jo īpaši Omar Radi lieta
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 144. pants)Pirmdiena, 2023. gada 16. janvāris, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 144. pants)Trešdiena, 2023. gada 18. janvāris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 144. pants)Trešdiena, 2023. gada 18. janvāris, 14:00
38item on the agendapointMazapjoma zvejas stāvoklis ES un nākotnes perspektīvas
João Pimenta Lopes (A9-0291/2022
  -Referenta vai vismaz 71 deputāta ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2023. gada 11. janvāris, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2023. gada 13. janvāris, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2023. gada 16. janvāris, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2023. gada 17. janvāris, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 144. pants)Trešdiena, 2023. gada 18. janvāris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 19. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika