Dnevni red
Strasbourg
Ponedeljek, 16. januar 2023 - Četrtek, 19. januar 2023 212k
Sreda, 18. januar 2023163kRazličica: Četrtek, 19. januar 2023, 11:35
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 10:30   PREDNOSTNA RAZPRAVA
10:30 - 11:50   Razprava
12:00 - 13:00   GLASOVANJE
13:00 - 23:00   Razprave (ali po glasovanju)
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 10:30   PREDNOSTNA RAZPRAVA       Čas za govor
51 pointSklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 15. decembra 2022
Izjavi Evropskega sveta in Komisije
[2022/3007(RSP)]
10:30 - 11:50   Razprava       Čas za govor
64Rok pointStrategija EU za spodbujanje industrijske konkurenčnosti, trgovine in kakovostnih delovnih mest
Izjavi Sveta in Komisije
[2023/2513(RSP)]
Glasovanje bo na prvem februarskem delnem zasedanju
12:00 - 13:00   GLASOVANJE      
56Rok voteIzvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (namesto Eve Kaili)
[2022/3019(RSO)]
52Rok vote30. obletnica enotnega trga
Predlog resolucije
[2022/3015(RSP)]
B9-0004/2023
16Rok voteVarstvo potrošnikov pri spletnih video igrah: pristop evropskega enotnega trga
Poročilo:  Adriana Maldonado López (A9-0300/2022)
Poročilo o varstvu potrošnikov pri spletnih videoigrah: pristop evropskega enotnega trga
[2022/2014(INI)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
17Rok voteIzvajanje skupne zunanje in varnostne politike – letno poročilo 2022
Poročilo:  David McAllister (A9-0292/2022)
Poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike - letno poročilo 2022
[2022/2048(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
18Rok voteIzvajanje skupne varnostne in obrambne politike – letno poročilo 2022
Poročilo:  Tom Vandenkendelaere (A9-0296/2022)
Poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike - letno poročilo 2022
[2022/2050(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
19Rok voteČlovekove pravice in demokracija v svetu ter politika Evropske unije na tem področju – letno poročilo 2022
Poročilo:  Isabel Wiseler-Lima (A9-0298/2022)
Poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju – letno poročilo 2022
[2022/2049(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
13:00 - 23:00   Razprave (ali po glasovanju)       Čas za govor
72 pointVarstvo pravne države pred nekaznovanjem v Španiji
Tematska razprava (člen 162 Poslovnika)
[2023/2519(RSP)]
41Rok pointNadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2021
Poročilo:  Angelika Winzig (A9-0294/2022)
Poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2021

[2022/2153(INI)]
Odbor za proračunski nadzor
V navzočnosti Krisa Peetersa, podpredsednika EIB
42Rok pointZaščita finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 2021
Poročilo:  Sabrina Pignedoli (A9-0299/2022)
Poročilo o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 2021
[2022/2152(INI)]
Odbor za proračunski nadzor
54 pointTeroristična ogroženost zaradi skrajnih desničarskih ekstremističnih mrež, ki zavračajo demokratični ustavni red
Izjavi Sveta in Komisije
[2022/3016(RSP)]
65 pointRazkritja o lobiranju podjetja Uber v EU
Izjavi Sveta in Komisije
[2023/2514(RSP)]
74 pointInkriminacija humanitarne pomoči, vključno z iskanjem in reševanjem
Izjava Komisije
[2023/2526(RSP)]
  pointRazprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)
68Rok -Humanitarne posledice blokade v Gorskem Karabahu
[2023/2504(RSP)]
RC-B9-0075/2023, B9-0075/2023, B9-0076/2023, B9-0077/2023, B9-0078/2023, B9-0081/2023
69Rok -Vdor v brazilske demokratične institucije
[2023/2505(RSP)]
RC-B9-0058/2023, B9-0058/2023, B9-0059/2023, B9-0060/2023, B9-0074/2023, B9-0082/2023
70Rok -Položaj novinarjev v Maroku, zlasti primer Omarja Radija
[2023/2506(RSP)]
RC-B9-0057/2023, B9-0057/2023, B9-0061/2023, B9-0065/2023, B9-0071/2023, B9-0073/2023
38Rok pointPoložaj malega ribolova v EU in obeti za prihodnost
Poročilo:  João Pimenta Lopes (A9-0291/2022)
Poročilo o položaju malega ribolova v EU in obetih za prihodnost
[2021/2056(INI)]
Odbor za ribištvo
12 pointObrazložitev glasovanja
09:00 - 10:30   PREDNOSTNA RAZPRAVA     item on the agenda
Evropski svet (vključno z odgovori)15'
Komisija (vključno z odgovori)15'
Postopek pritegnitve pozornosti5'
Poslanci31'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'30The Left3'NI3'
10:30 - 11:50   Razprava     item on the agenda
Svet10'
Komisija10'
Postopek pritegnitve pozornosti5'
Poslanci31'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'30The Left3'NI3'
13:00 - 23:00   Razprave (ali po glasovanju)     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)20'
Komisija (vključno z odgovori)65'
Podpredsednik Evropske investicijske banke (vključno z odgovori)10'
Govornik za tematsko razpravo4'
Poročevalci   (3x6') 18'
Avtor posameznega predloga resolucije1'
Postopek pritegnitve pozornosti   (6x5') 30'
Postopek pritegnitve pozornosti (člen 144 Poslovnika)   (4x2') 8'
Poslanci300'
PPE73'S&D60'30Renew43'Verts/ALE30'30ID28'ECR27'30The Left17'30NI20'30
64item on the agendapointStrategija EU za spodbujanje industrijske konkurenčnosti, trgovine in kakovostnih delovnih mest
  -Predlogi resolucijSreda, 25. januar 2023, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 30. januar 2023, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 30. januar 2023, 13:00
56item on the agendapointIzvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (namesto Eve Kaili)
  -Kandidature je treba nasloviti na urad namestnika generalnega sekretarja/Generalni direktorat predsedstvo (skupna pisarna predsedstva v stavbi Louise Weiss (pisarna R00.101)), priložiti jim je treba tudi soglasje kandidata.Torek, 17. januar 2023, 19:00
52item on the agendapoint30. obletnica enotnega trga
  -Predlogi resolucijSreda, 11. januar 2023, 13:00
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 16. januar 2023, 19:00
16item on the agendapointVarstvo potrošnikov pri spletnih video igrah: pristop evropskega enotnega trga
Adriana Maldonado López (A9-0300/2022
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 71 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 11. januar 2023, 13:00
17item on the agendapointIzvajanje skupne zunanje in varnostne politike – letno poročilo 2022
David McAllister (A9-0292/2022
  -Predlogi spremembSreda, 11. januar 2023, 13:00
18item on the agendapointIzvajanje skupne varnostne in obrambne politike – letno poročilo 2022
Tom Vandenkendelaere (A9-0296/2022
  -Predlogi spremembSreda, 11. januar 2023, 13:00
19item on the agendapointČlovekove pravice in demokracija v svetu ter politika Evropske unije na tem področju – letno poročilo 2022
Isabel Wiseler-Lima (A9-0298/2022
  -Predlogi spremembSreda, 11. januar 2023, 13:00
41item on the agendapointNadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2021
Angelika Winzig (A9-0294/2022
  -Predlogi spremembSreda, 11. januar 2023, 13:00
42item on the agendapointZaščita finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 2021
Sabrina Pignedoli (A9-0299/2022
  -Predlogi spremembSreda, 11. januar 2023, 13:00
68item on the agendapointHumanitarne posledice blokade v Gorskem Karabahu
  -Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika)Ponedeljek, 16. januar 2023, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 18. januar 2023, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 18. januar 2023, 14:00
69item on the agendapointVdor v brazilske demokratične institucije
  -Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika)Ponedeljek, 16. januar 2023, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 18. januar 2023, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 18. januar 2023, 14:00
70item on the agendapointPoložaj novinarjev v Maroku, zlasti primer Omarja Radija
  -Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika)Ponedeljek, 16. januar 2023, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 18. januar 2023, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 18. januar 2023, 14:00
38item on the agendapointPoložaj malega ribolova v EU in obeti za prihodnost
João Pimenta Lopes (A9-0291/2022
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 71 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 11. januar 2023, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 13. januar 2023, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 16. januar 2023, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 17. januar 2023, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)Sreda, 18. januar 2023, 19:00
Zadnja posodobitev: 19. januar 2023Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov