Program
Brusel
Streda, 1. februára 2023 - Štvrtok, 2. februára 2023 188k
Streda, 1. februára 2023154kVerzia: Streda, 1. februára 2023, 16:40
 Body programu
15:00 - 20:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

15:00 - 20:00   Rozpravy       Rečnícky čas
1  pointPokračovanie schôdze a program práce
18 pointPríprava mimoriadneho zasadnutia Európskej rady vo februári, najmä potreba vypracovať udržateľné riešenia v oblasti azylu a migrácie
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2023/2508(RSP)]
14Termín***IpointTransparentnosť a zameranie politickej reklamy
Správa:  Sandro Gozi (A9-0009/2023)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti a cielení politickej reklamy
[COM(2021)0731 - C9-0433/2021 - 2021/0381(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
22 pointPotreba naliehavej aktualizácie zoznamu EÚ s vysokorizikovými tretími krajinami na účel boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2023/2532(RSP)]
23 pointSituácia v Afganistane
Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2023/2533(RSP)]
2  pointJednominútové vystúpenia (článok 172 rokovacieho poriadku)
15:00 - 20:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)20'
Komisia (vrátane odpovedí)25'
Podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ (vrátane odpovedí)10'
Spravodajca6'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (4x1') 4'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (4x5') 20'
Poslanci89'
PPE20'30S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID8'30ECR8'30The Left6'NI7'
14item on the agendapointTransparentnosť a zameranie politickej reklamy
Sandro Gozi (A9-0009/2023
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutiePondelok, 30. januára 2023, 12:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachStreda, 1. februára 2023, 12:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 31. januára 2023, 16:00
Posledná úprava: 1. februára 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia