Program
Štrasburg
Pondelok, 13. marca 2023 - Štvrtok, 16. marca 2023 233k
Štvrtok, 16. marca 2023162kVerzia: Streda, 15. marca 2023, 11:43
 Body programu
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVANIE
15:00 - 16:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   Rozpravy       Rečnícky čas
50 pointEurópska iniciatíva občanov „Zachráňme včely a poľnohospodárov! Za poľnohospodárstvo šetrné voči včelám pre zdravé životné prostredie“
[2023/2550(RSP)]
81 pointPokrok v súvislosti s agendou z Bridgetownu z roku 2022
Vyhlásenie Komisie
[2023/2600(RSP)]
63 pointNečinnosť Komisie v súvislosti s povinnosťou úprimnej a lojálnej spolupráce
Otázka na ústne zodpovedanie - [2023/2583(RSP)]
     
Jeroen Lenaers (O-000013/2023 - B9-0015/23)
Vyšetrovací výbor na prešetrenie používania softvéru Pegasus a rovnocenného špionážneho softvéru
Komisia
Nečinnosť Komisie v súvislosti s povinnosťou lojálnej spolupráce
12:00 - 14:00   HLASOVANIE      
67Termín voteIrán: najmä otrava stoviek školáčok
Návrhy uznesení
[2023/2587(RSP)]
B9-0170/2023, B9-0172/2023, B9-0175/2023, B9-0177/2023, B9-0180/2023, B9-0181/2023
68Termín voteTunisko: nedávne útoky na slobodu prejavu a združovania a odborové zväzy, najmä prípad novinára Núraddína Bútára
Návrhy uznesení
[2023/2588(RSP)]
B9-0171/2023, B9-0173/2023, B9-0179/2023, B9-0182/2023, B9-0183/2023, B9-0185/2023
69Termín voteKambodža: prípad opozičného vodcu Kema Sokhu
Návrhy uznesení
[2023/2589(RSP)]
B9-0169/2023, B9-0174/2023, B9-0176/2023, B9-0178/2023, B9-0184/2023
87***IvoteZmena nariadenia (EÚ) č. 910/2014, pokiaľ ide o stanovenie rámca pre európsku digitálnu identitu
Správa:  Romana Jerković (A9-0038/2023)

[COM(2021)0281 - C9-0200/2021 - 2021/0136(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Rozhodnutie výboru začať rokovania
37Termín voteUsmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv
Správa:  Hannah Neumann (A9-0034/2023)
Správa o usmerneniach EÚ o ochrancoch ľudských práv
[2021/2204(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
15:00 - 16:00   Rozpravy       Rečnícky čas
79 pointDlhodobý záväzok v oblasti dobrých životných podmienok zvierat
Vyhlásenie Komisie
[2023/2598(RSP)]
15 pointVysvetlenie hlasovania
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Výbor (článok 222 ods. 8 rokovacieho poriadku)   (3x2') 6'
Komisia (vrátane odpovedí)20'
Autor (výbor)5'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (3x5') 15'
Poslanci89'
PPE20'30S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ECR8'30ID8'30The Left6'NI7'
15:00 - 16:00   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Poslanci21'
PPE3'S&D3'Renew2'30Verts/ALE2'30ECR2'30ID2'30The Left2'30NI2'30
67item on the agendapointIrán: najmä otrava stoviek školáčok
  -Návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Pondelok, 13. marca 2023, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 15. marca 2023, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 15. marca 2023, 14:00
68item on the agendapointTunisko: nedávne útoky na slobodu prejavu a združovania a odborové zväzy, najmä prípad novinára Núraddína Bútára
  -Návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Pondelok, 13. marca 2023, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 15. marca 2023, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 15. marca 2023, 14:00
69item on the agendapointKambodža: prípad opozičného vodcu Kema Sokhu
  -Návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Pondelok, 13. marca 2023, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 15. marca 2023, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 15. marca 2023, 14:00
37item on the agendapointUsmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv
Hannah Neumann (A9-0034/2023
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 8. marca 2023, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 10. marca 2023, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 13. marca 2023, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 14. marca 2023, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 15. marca 2023, 19:00
Posledná úprava: 15. marca 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia