Pořad jednání
Brusel
Středa, 29. března 2023 - Čtvrtek, 30. března 2023 188k
Středa, 29. března 2023157kVerze: Středa, 29. března 2023, 17:32
 Body k pořadu jednání
15:00 - 21:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

15:00 - 21:00   Rozpravy       Řečnická doba
1  pointPokračování zasedání a plán práce
27 pointOslava 25. výročí Velkopáteční dohody
23 pointZávěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 23.–24. března 2023
Prohlášení Evropské rady a Komise
[2023/2580(RSP)]
  pointSpolečná rozprava - Fluorované plyny a látky, které poškozují ozonovou vrstvu
15Lhůta***I-Nařízení o fluorovaných plynech
Zpráva:  Bas Eickhout (A9-0048/2023)
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/2014

[COM(2022)0150 - C9-0142/2022 - 2022/0099(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
19***I-Látky, které poškozují ozonovou vrstvu
Zpráva:  Jessica Polfjärd (A9-0050/2023)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a zrušení nařízení (ES) č. 1005/2009

[COM(2022)0151 - C9-0143/2022 - 2022/0100(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
5Lhůta***IpointNařízení o obecné bezpečnosti výrobků
Zpráva:  Dita Charanzová (A9-0191/2022)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o obecné bezpečnosti výrobků, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 a zrušuje směrnice Rady 87/357/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES
[COM(2021)0346 - C9-0245/2021 - 2021/0170(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
33 pointPráva dětí duhových rodin a rodičů stejného pohlaví, zejména v Itálii
Prohlášení Komise
[2023/2629(RSP)]
2  pointJednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)
15:00 - 21:00   Rozpravy     item on the agenda
Evropská rada (včetně odpovědí)15'
Komise (včetně odpovědí)40'
Zpravodajové   (3x6') 18'
Zpravodajové   (2x1') 2'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (4x5') 20'
Poslanci105'
PPE24'S&D20'Renew15'Verts/ALE11'ECR10'ID10'The Left7'NI8'
15item on the agendapointNařízení o fluorovaných plynech
Bas Eickhout (A9-0048/2023
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 22. března 2023, 13:00
5item on the agendapointNařízení o obecné bezpečnosti výrobků
Dita Charanzová (A9-0191/2022
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 22. března 2023, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 28. března 2023, 16:00
Poslední aktualizace: 29. března 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí