Dnevni red
Bruxelles
Srijeda, 29. ožujka 2023. - Četvrtak, 30. ožujka 2023. 185k
srijeda, 29. ožujka 2023.152kVerzija: srijeda, 29. ožujka 2023., 17:41
 Točke dnevnog reda
15:00 - 21:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

15:00 - 21:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
1  pointNastavak sjednice i dnevni red
27 pointSvečanost povodom 25. obljetnice Sporazuma na Veliki petak
23 pointZaključci sa sastanka Europskog vijeća održanog 23. i 24. ožujka 2023.
Izjave Europskog vijeća i Komisije
[2023/2580(RSP)]
  pointZajednička rasprava - Fluorirani plinovi i tvari koje oštećuju ozonski sloj
15Rok***I-Uredba o fluoriranim plinovima
Izvješće:  Bas Eickhout (A9-0048/2023)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o fluoriranim stakleničkim plinovima, izmjeni Direktive (EU) 2019/1937 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 517/2014

[COM(2022)0150 - C9-0142/2022 - 2022/0099(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
19***I-Tvari koje oštećuju ozonski sloj
Izvješće:  Jessica Polfjärd (A9-0050/2023)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1005/2009

[COM(2022)0151 - C9-0143/2022 - 2022/0100(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
5Rok***IpointUredba o općoj sigurnosti proizvoda
Izvješće:  Dita Charanzová (A9-0191/2022)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o općoj sigurnosti proizvoda, izmjeni Uredbe (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/357/EEZ i Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća
[COM(2021)0346 - C9-0245/2021 - 2021/0170(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
33 pointPrava djece u duginim obiteljima i roditelja istog spola posebno u Italiji
Izjava Komisije
[2023/2629(RSP)]
2  pointJednominutni govori (članak 172. Poslovnika)
15:00 - 21:00   Rasprave     item on the agenda
Europsko vijeće (uključujući odgovore)15'
Komisija (uključujući odgovore)40'
Izvjestitelji   (3x6') 18'
Izvjestitelji za mišljenje   (2x1') 2'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (4x5') 20'
Zastupnici105'
PPE24'S&D20'Renew15'Verts/ALE11'ECR10'ID10'The Left7'NI8'
15item on the agendapointUredba o fluoriranim plinovima
Bas Eickhout (A9-0048/2023
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 22. ožujka 2023., 13:00
5item on the agendapointUredba o općoj sigurnosti proizvoda
Dita Charanzová (A9-0191/2022
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 22. ožujka 2023., 13:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 28. ožujka 2023., 16:00
Posljednje ažuriranje: 29. ožujka 2023.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti