Napirend
Brüsszel
2023. március 29., Szerda - 2023. március 30., Csütörtök 186k
2023. március 29., szerda154kVáltozat: 2023. március 29., szerda, 17:35
 Napirendi pontok
15:00 - 21:00   Viták
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

15:00 - 21:00   Viták       Felszólalási  idő
1  pointAz ülésszak folytatása és ügyrend
27 pointA nagypénteki megállapodás 25. évfordulója alkalmából tartott ünnepség
23 pointAz Európai Tanács 2023. március 23–24-i ülésének következtetései
Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2023/2580(RSP)]
  pointKözös vita - Fluortartalmú gázok és ózonréteget lebontó anyagok
15Határidő***I-A fluortartalmú gázokról szóló rendelet
Jelentés:  Bas Eickhout (A9-0048/2023)
Jelentés a fluortartalmú üvegházhatású gázokról, az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról és az 517/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2022)0150 - C9-0142/2022 - 2022/0099(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
19***I-Az ózonréteget lebontó anyagok
Jelentés:  Jessica Polfjärd (A9-0050/2023)
Jelentés az ózonréteget lebontó anyagokról és az 1005/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2022)0151 - C9-0143/2022 - 2022/0100(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
5Határidő***IpointÁltalános termékbiztonsági rendelet
Jelentés:  Dita Charanzová (A9-0191/2022)
Jelentés az általános termékbiztonságról, az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 87/357/EGK tanácsi irányelv és a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2021)0346 - C9-0245/2021 - 2021/0170(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
33 pointA szivárványcsaládokban élő gyermekek és az azonos nemű szülők jogai különösen Olaszországban
A Bizottság nyilatkozata
[2023/2629(RSP)]
2  pointEgyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 172. cikke)
15:00 - 21:00   Viták     item on the agenda
Európai Tanács (válaszokkal együtt)15'
Bizottság (válaszokkal együtt)40'
Előadók   (3x6') 18'
A vélemény előadói   (2x1') 2'
„Catch the eye”   (4x5') 20'
Képviselők105'
PPE24'S&D20'Renew15'Verts/ALE11'ECR10'ID10'The Left7'NI8'
15item on the agendapointA fluortartalmú gázokról szóló rendelet
Bas Eickhout (A9-0048/2023
  -Módosítások; elutasítás2023. március 22., szerda, 13:00
5item on the agendapointÁltalános termékbiztonsági rendelet
Dita Charanzová (A9-0191/2022
  -Módosítások; elutasítás2023. március 22., szerda, 13:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2023. március 28., kedd, 16:00
Utolsó frissítés: 2023. március 29.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat