Agenda
Brussel
Woensdag 29 maart 2023 - Donderdag 30 maart 2023 185k
Woensdag 29 maart 2023154kVersie: Woensdag 29 maart 2023, 17:43
 Agendapunten
15:00 - 21:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

15:00 - 21:00   Debatten       Spreektijd
1  pointHervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
27 pointPlechtigheid naar aanleiding van de ondertekening van het Goede Vrijdagakkoord, 25 jaar geleden
23 pointConclusies van de Europese Raad van 23 en 24 maart 2023
Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie
[2023/2580(RSP)]
  pointGezamenlijk debat - Gefluoreerde gassen en de ozonlaag afbrekende stoffen
15Deadline***I-Verordening betreffende gefluoreerde gassen
Verslag:  Bas Eickhout (A9-0048/2023)
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gefluoreerde broeikasgassen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 517/2014

[COM(2022)0150 - C9-0142/2022 - 2022/0099(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
19***I-De ozonlaag afbrekende stoffen
Verslag:  Jessica Polfjärd (A9-0050/2023)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1005/2009

[COM(2022)0151 - C9-0143/2022 - 2022/0100(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
5Deadline***IpointVerordening inzake algemene productveiligheid
Verslag:  Dita Charanzová (A9-0191/2022)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/357/EEG van de Raad en Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad
[COM(2021)0346 - C9-0245/2021 - 2021/0170(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
33 pointDe rechten van kinderen in regenbooggezinnen en ouders van hetzelfde geslacht, met name in Italië
Verklaring van de Commissie
[2023/2629(RSP)]
2  pointRedevoeringen van één minuut (artikel 172 van het Reglement)
15:00 - 21:00   Debatten     item on the agenda
Europese Raad (inclusief antwoorden)15'
Commissie (inclusief antwoorden)40'
Rapporteurs   (3x6') 18'
Rapporteurs voor advies   (2x1') 2'
“Catch the eye”   (4x5') 20'
Leden105'
PPE24'S&D20'Renew15'Verts/ALE11'ECR10'ID10'The Left7'NI8'
15item on the agendapointVerordening betreffende gefluoreerde gassen
Bas Eickhout (A9-0048/2023
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 22 maart 2023, 13:00
5item on the agendapointVerordening inzake algemene productveiligheid
Dita Charanzová (A9-0191/2022
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 22 maart 2023, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 28 maart 2023, 16:00
Laatst bijgewerkt op: 29 maart 2023Juridische mededeling - Privacybeleid