Ordinea de zi
Bruxelles
Miercuri, 29 martie 2023 - Joi, 30 martie 2023 184k
Miercuri, 29 martie 2023151kVersiune: Miercuri, 29 martie 2023, 17:49
 Puncte de pe ordinea de zi
15:00 - 21:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

15:00 - 21:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
1  pointReluarea sesiunii și ordinea lucrărilor
27 pointCeremonie cu ocazia celei de a 25-a aniversări a Acordului din Vinerea Mare
23 pointConcluziile reuniunii Consiliului European din 23-24 martie 2023
Declarații ale Consiliului European și Comisiei
[2023/2580(RSP)]
  pointDezbatere comună - Gaze fluorurate și substanțe care diminuează stratul de ozon
15Termen***I-Regulamentul privind gazele fluorurate
Raport:  Bas Eickhout (A9-0048/2023)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014

[COM(2022)0150 - C9-0142/2022 - 2022/0099(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
19***I-Substanțele care diminuează stratul de ozon
Raport:  Jessica Polfjärd (A9-0050/2023)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2009

[COM(2022)0151 - C9-0143/2022 - 2022/0100(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
5Termen***IpointRegulamentul privind siguranța generală a produselor
Raport:  Dita Charanzová (A9-0191/2022)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind siguranța generală a produselor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 87/357/CEE a Consiliului și a Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului
[COM(2021)0346 - C9-0245/2021 - 2021/0170(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
33 pointDrepturile copiilor în familiile curcubeu și părinții de același sex, în special în Italia
Declarație a Comisiei
[2023/2629(RSP)]
2  pointIntervenţii cu durata de un minut (articolul 172 din Regulamentul de procedură)
15:00 - 21:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul European (inclusiv răspunsurile)15'
Comisia Europeană (inclusiv răspunsurile)40'
Raportori   (3x6') 18'
Raportori pentru aviz   (2x1') 2'
„Catch the eye”   (4x5') 20'
Deputați105'
PPE24'S&D20'Renew15'Verts/ALE11'ECR10'ID10'The Left7'NI8'
15item on the agendapointRegulamentul privind gazele fluorurate
Bas Eickhout (A9-0048/2023
  -Amendamente; respingereMiercuri, 22 martie 2023, 13:00
5item on the agendapointRegulamentul privind siguranța generală a produselor
Dita Charanzová (A9-0191/2022
  -Amendamente; respingereMiercuri, 22 martie 2023, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot joiMarţi, 28 martie 2023, 16:00
Ultima actualizare: 29 martie 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate