Darbotvarkė
Briuselis
Trečiadienis, 2023 m. gegužės 31 d. - Ketvirtadienis, 2023 m. birželio 1 d. 195k
Ketvirtadienis, 2023 m. birželio 1 d.168kVersija: Ketvirtadienis, 2023 m. birželio 1 d., 09:24
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 10:50   Diskusijos
11:00 - 13:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 10:50   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
  pointBendros diskusijos - Užsienio kišimasis į demokratinius procesus ir rinkimų sąžiningumas
9 -Užsienio kišimasis į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją
Pranešimas:  Sandra Kalniete (A9-0187/2023)
Pranešimas dėl užsienio kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją

[2022/2075(INI)]
Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, ir Europos Parlamento sąžiningumo, skaidrumo ir atskaitomybės stiprinimo klausimais
41 -Rinkimų sąžiningumo ir atsparumo didinimas rengiantis 2024 m. Europos Parlamento rinkimams
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
 - [2023/2625(RSP)]
     
 Raphaël Glucksmann (O-000018/2023 - B9-0019/23)
Komisijai
<p>Rinkimų integralumo ir atsparumo didinimas rengiantis 2024&nbsp;m. Europos Parlamento rinkimams</p>
43Galutinis terminas pointKoordinuoti veiksmai atsparumo antimikrobinėms medžiagoms problemai spręsti
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2023/2703(RSP)]
     
Pernille Weiss, Tiemo Wölken (O-000027/2023 - B9-0022/23)
Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija
Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija

Komisijai
Koordinuoti veiksmai atsparumo antimikrobinėms medžiagoms problemai spręsti
11:00 - 13:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
47 votePrašymas atšaukti Marios Spyraki (Maria Spyraki) imunitetą
Pranešimas:  Ilana Cicurel (A9-0201/2023)
Pranešimas dėl prašymo atšaukti Marios Spyraki (Maria Spyraki) imunitetą
[2023/2009(IMM)]
Teisės reikalų komitetas
48 votePrašymas atšaukti Alexiso Georgouliso (Alexis Georgoulis) imunitetą
Pranešimas:  Andrzej Halicki (A9-0202/2023)
Pranešimas dėl prašymo atšaukti Alexiso Georgouliso (Alexis Georgoulis) imunitetą
[2023/2056(IMM)]
Teisės reikalų komitetas
44Galutinis terminas***IvoteAkto dėl paramos šaudmenų gamybai nustatymas
Pranešimas:
[COM(2023)0237 - C9-0161/2023 - 2023/0140(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
19Galutinis terminas***IvoteĮmonių tvarumo išsamus patikrinimas
Pranešimas:  Lara Wolters (A9-0184/2023)
Pranešimas dėl asiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937
[COM(2022)0071 - C9-0050/2022 - 2022/0051(COD)]
Teisės reikalų komitetas
29Galutinis terminas***IvoteVyno, spiritinių gėrimų ir žemės ūkio produktų geografinės nuorodos
Pranešimas:  Paolo De Castro (A9-0173/2023)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos vyno, spiritinių gėrimų ir žemės ūkio produktų geografinės nuorodos ir žemės ūkio produktų kokybės sistemos, kuriomis iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, (ES) 2017/1001 ir (ES) 2019/787 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
[COM(2022)0134 - C9-0130/2022 - 2022/0089(COD)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
31***voteSusitarimas su Islandijos Respublika dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų
Rekomendacija:  Jeroen Lenaers (A9-0175/2023)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos susitarimo su Islandijos Respublika dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų
[COM(2013)087518125/2013 -  C9-0008/2023 - 2013/0425(NLE)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
32 voteAudito Rūmų nario skyrimas: Ildikó Gáll-Pelcz
Pranešimas:  Ryszard Czarnecki (A9-0197/2023)
Pranešimas dėl siūlymo skirti Ildikó Gáll-Pelcz Audito Rūmų nare
[07926/2023 - C9-0126/2023 - 2023/0803(NLE)]
Biudžeto kontrolės komitetas
38 voteEuropos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška techninė parama EGF/2023/000 TA 2023 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė parama
Pranešimas:  Monika Vana (A9-0195/2023)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams lėšų mobilizavimo (EGF/2023/000 TA 2023 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė parama)
[COM(2023)0202 - C9-0138/2023 - 2023/0106(BUD)]
Biudžeto komitetas
27 voteEuropos Parlamento ir Europos Centrinio Banko susitarimai dėl keitimosi patirtimi centrinės bankininkystės srityje struktūrizavimo
Pranešimas:  Salvatore De Meo (A9-0158/2023)
Pranešimas dėl Europos Centrinio Banko ir Europos Parlamento susitarimo pasikeičiant laiškais dėl keitimosi patirtimi centrinės bankininkystės srityje struktūrizavimo
[N9-0022/2023 - C9-0118/2023 - 2023/2026(ACI)]
Konstitucinių reikalų komitetas
4 voteES tvarios ir žiedinės tekstilės ekonomikos strategija
Pranešimas:  Delara Burkhardt (A9-0176/2023)
Pranešimas dėl ES tvarios ir žiedinės tekstilės ekonomikos strategijos
[2022/2171(INI)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
40Galutinis terminas voteTeisinės valstybės principo ir pagrindinių teisių pažeidimai Vengrijoje ir ES lėšų įšaldymas
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2023/2691(RSP)]
B9-0257/2023
5 voteSeksualinis priekabiavimas ES ir judėjimo „MeToo“ įvertinimas
Pranešimas:  Michal Šimečka (A9-0178/2023)
Pranešimas dėl seksualinio priekabiavimo ES ir judėjimo „MeToo“ įvertinimo
[2022/2138(INI)]
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
42Galutinis terminas votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Socialinio dialogo stiprinimas
[2023/2536(RSP)]
B9-0259/2023
9 voteUžsienio kišimasis į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją
Pranešimas:  Sandra Kalniete (A9-0187/2023)
Pranešimas dėl užsienio kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją
[2022/2075(INI)]
Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, ir Europos Parlamento sąžiningumo, skaidrumo ir atskaitomybės stiprinimo klausimais
43Galutinis terminas votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Koordinuoti veiksmai atsparumo antimikrobinėms medžiagoms problemai spręsti
[2023/2703(RSP)]
B9-0258/2023
09:00 - 10:50   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Pranešėjas6'
Autorius (komitetas)5'
Autoriai (frakcijos)   (2x2') 4'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
Parlamento nariai45'
PPE9'30S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ECR4'30ID4'30The Left3'30NI4'
43item on the agendapointKoordinuoti veiksmai atsparumo antimikrobinėms medžiagoms problemai spręsti
(O-000027/2023 - B9-0022/23) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2023 m. gegužės 24 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2023 m. gegužės 30 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2023 m. gegužės 30 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2023 m. gegužės 31 d., 16:00
44item on the agendapointAkto dėl paramos šaudmenų gamybai nustatymas
  -Pakeitimai; atmetimasKetvirtadienis, 2023 m. gegužės 25 d., 13:00
19item on the agendapointĮmonių tvarumo išsamus patikrinimas
Lara Wolters (A9-0184/2023
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2023 m. gegužės 24 d., 13:00
29item on the agendapointVyno, spiritinių gėrimų ir žemės ūkio produktų geografinės nuorodos
Paolo De Castro (A9-0173/2023
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2023 m. gegužės 24 d., 13:00
40item on the agendapointTeisinės valstybės principo ir pagrindinių teisių pažeidimai Vengrijoje ir ES lėšų įšaldymas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2023 m. gegužės 24 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2023 m. gegužės 30 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2023 m. gegužės 30 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2023 m. gegužės 31 d., 16:00
42item on the agendapointSocialinio dialogo stiprinimas
(O-000019/2023 - B9-0020/23) (O-000020/2023 - B9-0021/23) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2023 m. gegužės 24 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2023 m. gegužės 30 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2023 m. gegužės 30 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2023 m. gegužės 31 d., 16:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2023 m. gegužės 30 d., 16:00
Atnaujinta: 2023 m. birželio 1 d.Teisinė informacija - Privatumo politika