Parlamentin kysymys - P-2104/2002Parlamentin kysymys
P-2104/2002

Oikeusvaltion ja kansanvallan periaatteiden rikkominen Italiassa - Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artikla

KIRJALLINEN KYSYMYS P-2104/02
esittäjä(t): Maurizio Turco (NI)
komissiolle

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaan komissio voi ehdottaa neuvostolle, että se voi ”todeta, että jokin jäsenvaltio rikkoo vakavasti ja jatkuvasti 6 artiklan 1 kohdassa mainittuja periaatteita”, ja 6 artiklan 1 kohdan mukaan ”unioni perustuu jäsenvaltioille yhteisiin vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen sekä oikeusvaltion periaatteisiin”.

 

Italian tasavallan perustuslaissa säädetään tarkasti seuraavien elinten jäsenten lukumäärästä:

a)  perustuslakineuvosto (135 pykälä, VI otsikko, I osa), josta todetaan, että jos mistä hyvänsä syystä jokin perustuslakineuvoston jäsenen paikka vapautuu, kyseinen paikka on täytettävä kuukauden kuluessa (perustuslain 5 pykälän 2 alamomentti, 22. marraskuuta 1967, n:o 2);

b)  edustajainhuone (56 pykälä, I otsikko, I osa), josta todetaan, että vaalilaissa (TU 361/1957, muutettu lailla 277/1993) ja siihen liittyvässä täytäntöönpanoasetuksessa (5. tammikuuta 1994 annettu presidentin asetus n:o 14) säädetään kaikista mahdollisista keinoista kaikkien paikkojen täyttämiseksi ja vaalikauden kuluessa vapautuvien paikkojen korvaamisesta.

 

Italian perustuslakituomioistuin toimi 21. marraskuuta 2000 ja 24. huhtikuuta 2002 välisen ajan ilman, että kaikki 15 jäsentä olisivat olleet paikalla, ja se kokoontui ja teki päätöksensä vain 13 jäsenen ollessa paikalla. Lisäksi edustajainhuone on toiminut 30. toukokuuta 2001 lähtien ilman, että kaikki sen 630 jäsentä olisivat olleet paikalla, ja se on kokoontunut ja tehnyt päätöksensä vain 618 jäsenen ollessa paikalla.

 

Voisiko komissio ilmoittaa, onko se ottanut edellä mainitut seikat huomioon päättäessään, ryhtyykö se Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan mukaisesti toimiin, ja jos se on ottanut ne huomioon, mihin johtopäätökseen se on tullut?

 

Onko komissiolla tarvittavat oikeudelliset välineet Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan periaatteiden noudattamisen valvomiseksi, tai aikooko se hankkia siihen tarvittavat oikeudelliset välineet?

 

EYVL C 28 E, 06/02/2003