Parlamentin kysymys - P-2457/2002Parlamentin kysymys
P-2457/2002

Täsmennys kirjalliseen kysymykseen P-2104/02 "Oikeusvaltion ja kansanvallan periaatteiden rikkominen Italiassa - Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artikla" annettuun vastaukseen

KIRJALLINEN KYSYMYS P-2457/02
esittäjä(t): Maurizio Turco (NI)
komissiolle

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaisesti komissio voi ehdottaa neuvostolle, että se voi todeta "että jokin jäsenvaltio rikkoo vakavasti ja jatkuvasti 6 artiklan 1 kohdassa mainittuja periaatteita", mutta itse asiassa se ei ole velvollinen toimimaan näin.

 

Italian perustuslakituomioistuin on toiminut ilman perustuslain edellyttämää 15 jäsentä ja sen 13 jäsentä on kutsuttu koolle ja se on tehnyt päätöksiä 21. marraskuuta 2000 ja 24. huhtikuuta 2002, jota voidaan pitää varsin pitkänä ajanjaksona.

 

Vaikka kyseessä oleva sopimus, johon komissio viittaa kirjalliseen kysymykseen P-2104/02[1] antamassaan vastauksessa, on poliittisesti legitiimi, on se kuitenkin selkeästi perustuslain vastainen, koska perustuslain velvoittavien määräysten mukaisesti edustajainhuoneessa on oltava 630 jäsentä, kun taas "sopimuksessa" todetaan, että edustajainhuoneessa on 617 jäsentä kuluvalla vaalikaudella.

 

  Onko komissiolla ollut mahdollisuus keskustella Italian tilanteesta etenkin kun otetaan huomioon edellä kuvattu Italian perustuslain ilmeinen ja pitkäaikainen rikkominen, jotta se voisi päättää, onko sen ehdotettava neuvostolle, että se toteaa, "että jokin jäsenvaltio rikkoo vakavasti ja jatkuvasti 6 artiklan 1 kohdassa mainittuja periaatteita?" Jos näin on, mikä on saanut sen päättämään olla ehdottamatta, että neuvosto toteaisi, että kyseisiä periaatteita on rikottu? Katsooko komissio kielteisessä tapauksessa, että edellä kuvatut rikkomukset eivät kuulu sen toimivaltaan Euroopan unionista tehdyssä sopimuksen määräysten mukaisesti?

 

  Miten komissio aikoo todeta mahdolliset rikkomukset tai voiko se vastata sille esitettyyn kysymykseen eli onko sillä tai aikooko se hankkia välineitä, joilla se voi valvoa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa mainittujen periaatteiden noudattamista?

 

EYVL C 192 E, 14/08/2003