Parlamentsfråga - P-3202/2002Parlamentsfråga
P-3202/2002

Exportstöd för gemenskapsprodukter som exporteras till Schweiz, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino och Vatikanstaten

SKRIFTLIG FRÅGA P-3202/02
från Maurizio Turco (NI)
till kommissionen

Har kommissionen några uppgifter om det exportstöd som beviljas gemenskapsprodukter som säljs till Schweiz, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino och Vatikanstaten?

 

Om så är fallet, kan kommissionen för vart och ett av de importerande länderna ge en förteckning över de produkter som importerats under de senaste fem åren, samt ange produktkvantiteten, storleken på exportstödet och vilket land som exporterade de olika produkterna?

 

EGT C 137 E, 12/06/2003