Parlementaire vraag - P-0326/2003Parlementaire vraag
P-0326/2003

Kleine toelages uit rechtstreeks door de Commissie beheerde communautaire fondsen aan een grote verscheidenheid aan religieuze organisaties

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0326/03
van Maurizio Turco (NI)
aan de Commissie

Uit het antwoord op vraag E-0291/01[1] blijkt dat "een grote verscheidenheid aan religieuze organisaties ......in aanmerking [komt] voor kleine toelages uit rechtstreeks door de Commissie beheerde communautaire fondsen. Deze bestaan er in twee soorten: ten eerste subsidies die tegemoetkomen in de lopende coördinatie- en representatiekosten op Europees niveau van organisaties zonder winstoogmerk; ten tweede specifieke toelages voor individuele projecten".

 

Om welke bedragen gaat het en welke organisaties hebben in de drie jaar van 2000 tot en met 2002 deze kleine toelages voor coördinatie- en representatie-activiteiten op Europees niveau van organisaties zonder winstoogmerk en voor individuele projecten ontvangen?

PB C 161 E van 10/07/2003