Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 32kWORD 16k
15. maj 2003
P-1370/2003(ASW)
Svar afgivet på Kommissionens vegne af Romano Prodi
Forespørgslens reference: P-1370/2003

Flere medlemmer af Kommissionen er blevet inviteret til og har deltaget i møder i Bilderberg-gruppen, heraf nogle, mens de har været medlem af Kommissionen, og andre, som er blevet inviteret og deltog, inden de blev medlem af Kommissionen, men ikke har deltaget, siden de blev medlem af Kommissionen. Det skal nævnes, at der ikke i gruppens vedtægter er fastsat bestemmelser om, i hvilken egenskab gruppemedlemmet deltager. Kun funktionen som "medlem af styrekomitéen" findes omtalt.

Der er ikke noget medlem af Kommissionen, der er medlem af styrekomitéen. Personer, der ikke er med i Bilderberg-gruppens styrekomité, kan inviteres til møderne.

Lejlighedsvis deltagelse i et møde betyder ikke, at dette skal nævnes i de erklæringer om kommissionsmedlemmers økonomiske interesser, der er omhandlet i adfærdskodeksen for Kommissionens medlemmer. Det at deltage lejlighedsvis i en eller anden konference eller at modtage oplysninger om en gruppes aktiviteter betyder ikke nødvendigvis, at man er medlem eller har et tilhørsforhold til en gruppe.

Hvad angår deltagelse i det næste møde i Bilderberg-gruppen, der finder sted den 16.-18. maj 2003 i Versailles, kan det nævnes, at tre medlemmer af Kommissionen har accepteret den invitation, de har modtaget som følge af den stilling, de sidder i, også selv om de ikke deltager på vegne af Kommissionens kollegium. Det drejer sig om Mario Monti, Frederik Bolkestein og Pascal Lamy. Deres rejseudgifter godtgøres i overensstemmelse med de regler, der almindeligvis anvendes i denne forbindelse.

Den trilaterale kommissions vedtægter forbyder deltagelse af et medlem, som varetager et offentligt hverv. Ingen af Kommissionens medlemmer er således medlem af den trilaterale kommission, og ingen af Kommissionens medlemmer har indtil nu meddelt, at vedkommende agter at deltage i et kommende møde i den trilaterale kommission.

EFT C 268 E af 07/11/2003
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik