Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 32kWORD 16k
15 mei 2003
P-1370/2003(ASW)
Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie
Vraagnummer: P-1370/2003

Verscheidene leden van de Commissie zijn uitgenodigd voor bijeenkomsten van de Bilderberg-groep en hebben deze bijgewoond, sommigen tijdens hun mandaat in de Commissie, anderen alleen voordat ze lid van de Commissie werden. Er zij erop gewezen dat de statuten van deze groep niet in de hoedanigheid van lid van de groep voorzien, maar alleen in de functie van "lid van de stuurgroep".

Geen enkel lid van de Commissie is lid van deze stuurgroep. Personen die niet tot de stuurgroep van de Bilderberg-groep behoren, kunnen voor bijeenkomsten worden uitgenodigd.

Een occasionele deelname aan een bijeenkomst hoeft niet te worden vermeld in de belangenverklaring zoals voorzien in de gedragscode voor leden van de Commissie. Dat iemand af en toe aan een of andere conferentie deelneemt of informatie ontvangt over de activiteiten van een groep, betekent immers niet noodzakelijk dat hij lid is van die groep.

Wat de komende bijeenkomst van de Bilderberg-groep van 16 tot 18 mei 2003 in Versailles betreft, zijn drie commissarissen ingegaan op de uitnodiging die zij vanwege hun functie hebben ontvangen. Zij wonen de bijeenkomst echter niet bij namens het college. Het betreft de heren Monti, Bolkestein en Lamy. Op hun reis zijn de gebruikelijke regels van toepassing.

Wat de Trilaterale Commissie betreft, kunnen mensen die een publieke functie uitoefenen, volgens de statuten geen lid zijn. Geen enkele commissaris is dan ook lid van de Trilaterale Commissie en geen enkele commissaris heeft tot nog toe laten weten van plan te zijn een komende bijeenkomst van de Trilaterale Commissie bij te wonen.

PB C 268 E van 07/11/2003
Juridische mededeling - Privacybeleid