Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 34kWORD 17k
30. oktober 2003
P-2600/2003(ASW)
Svar afgivet på Kommissionens vegne a Romano Prodi
Forespørgslens reference: P-2600/2003

I sit svar på forespørgsel P-2200/03(1) informerede Kommissionen om de to ekspertgrupper, som nævnes i forespørgslen, hvoraf den ene arbejder med den interkulturelle dialog i Middelhavsområdet, og den anden undersøger, hvilken rolle værdier spiller i den europæiske integration. Nedenstående er et svar på det ærede medlems nuværende forespørgsel om udgifterne til gruppernes arbejde:

Hvad angår Den Rådgivende Gruppe på Højt Plan om den interkulturelle dialog i Middelhavsområdet, er 75 000 EUR indtil videre blevet brugt, og yderligere 25 000 EUR vil blive brugt frem til afslutningen af gruppens aktiviteter. Tallene omfatter udgifter til udgivelse og fordeling af gruppens resultater, og bevillingerne stammer hovedsageligt fra Kommissionens driftsbudget. Arbejdet forventes at være afsluttet i december 2003.

Hvad angår Debatgruppen vedrørende Europas Spirituelle og Kulturelle Dimension, er 110 000 EUR indtil videre blevet brugt, og yderligere omkring 50 000 EUR vil blive brugt frem til afslutningen af gruppens aktiviteter, der omfatter en eventuel udgivelse af debatgruppens rapport. Bevillingerne stammer fra forskningsbudgettet og giver mulighed for at finansiere møder mellem eksperter, der støtter aktiviteterne inden for samfundsvidenskab og humaniora.

Foruden møderne for sine egne medlemmer har debatgruppen organiseret en række offentlige debatter, som har samlet kendte intellektuelle og journalister, og som har været genstand for stor presse- og mediedækning. Gruppen fremlægger en endelig rapport omkring marts 2004.

I svaret på foregående forespørgsel (P-2200/03) blev det ærede medlem henvist til websteder, hvoraf det fremgår, at gruppernes udgivelser har til hensigt at bidrage til formuleringen og udviklingen af en politik. Rapporterne afspejler ikke Kommissionens politik.

(1)Se side 79.

EFT C 70 E af 20/03/2004
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik