Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 33kWORD 17k
30 oktober 2003
P-2600/2003(ASW)
Svar från Romano Prodi på kommissionens vägnar
Frågans referensnummer: P-2600/2003

I sitt svar på fråga P-2200/03(1) informerade kommissionen om de båda expertgrupper som avsågs i frågan, varav den ena arbetar med interkulturell dialog i Medelhavsområdet och den andra undersöker vilken roll värderingar spelar i den europeiska integrationen. Föreliggande fråga handlar om kostnaderna för gruppernas arbete och dessa är följande:

För den "Rådgivande gruppen på hög nivå för dialog mellan kulturerna i Medelhavsområdet" har 75 000 euro hittills lagts ut och innan gruppen har avslutat sitt arbete kommer ytterligare 25 000 euro att läggas ut. Siffrorna omfattar kostnaderna för publicering och spridning av gruppens resultat och medlen kommer i huvudsak från kommissionens administrationsanslag. Arbetet beräknas avslutas senast i december 2003.

För "Reflektionsgruppen om Europas andliga och kulturella dimension" har 110 000 euro hittills lagts ut och innan gruppens arbete är avslutat kommer ytterligare 50 000 att läggas ut. Dessa omfattar en eventuell publicering av reflektionsgruppens rapport. Medlen kommer från forskningsbudgeten och ger möjlighet att finansiera möten mellan experter i syfte att stödja verksamhet inom samhällsvetenskap och humaniora.

Reflektionsgruppen har förutom möten för de egna medlemmarna även anordnat en rad offentliga debatter som har lockat till sig kända intellektuella och journalister och blivit föremål för en omfattande bevakning från press och andra media. Gruppen kommer att avge sin slutrapport omkring mars 2004.

I svaret på den tidigare frågan (P-2200/03) hänvisades frågeställaren till webbsidor, på vilka det framgår att gruppernas rapporter syftar till att bidra till utforma och utveckla en policy. De ger inte uttryck för kommissionens policy.

(1)Se s. 7.

EGT C 70 E, 20/03/2004
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy