Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 35kWORD 17k
16 oktober 2003
P-2864/2003(ASW)
Svar från Frits Bolkestein på kommissionens vägnar
Frågans referensnummer: P-2864/2003

Kommissionen ber att få hänvisa till sitt svar på parlamentsledamotens skriftliga fråga E-1914/02(1). Konstaterandet av att det för närvarande inte finns någon kommersiell finanssektor i Vatikanstaten (eftersom den enda banken är Istituto per le Opere di Religione, som också är centralbank) låter ana att en eventuell verksamhet för förvaltning av förmögenheter tillhörande i unionen bosatta fysiska personer inte kan nå en nivå som kan jämföras med den i de sex tredjeländer som rådet prioriterat för diskussioner om beskattning av inkomster från sparande (Förenta staterna, Schweiz, Liechtenstein, Monaco, Andorra och San Maríno).

Denna prioritering av ett begränsat antal särskilt betydande finansmarknader var för övrigt oundviklig, med hänsyn till att rådet valde att göra tillämpningen av gemenskapsdirektivet om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar beroende av erhållandet av tillräckliga försäkringar från de berörda tredjeländernas sida om införande i de länderna av åtgärder likvärdiga med åtgärderna i direktivet och med hänsyn till att rådet önskade att direktivet skulle börja tillämpas med kort frist. Att på en gång inleda kontakter med ett större antal länder med viktiga finansmarknader hade fört med sig risken att dagen för inledandet av tillämpningen av direktivet — och även av de andra delarna i skattepaketet (uppförandekoden för företagsbeskattning och direktivet rörande beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater) — hade behövt skjutas fram. Kommissionen tror att parlamentsledamoten håller med om att en sådan senareläggning inte skulle ha varit till gagn för den inre marknadens funktion.

Kommissionen håller på att ställa samman de tillgängliga uppgifterna rörande den fråga som parlamentsledamoten ställer (i den föreliggande skriftliga frågan) och kommer att underrätta ledamoten direkt om dessa.

(1)EUT C 92 E, 17.4.2003.

EGT C 78 E, 27/03/2004
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy