Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 35kWORD 15k
17 Σεπτεμβρίου 2003
P-2864/2003

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-2864/03

υποβολή: Maurizio Turco (NI)

προς την Επιτροπή


  Θέμα: Στοιχεία και πηγές από τα οποία είναι δυνατόν να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με το σημερινό ρόλο του χρηματοπιστωτικού συστήματος του Βατικανού ως προς την καταβολή τόκων σε φυσικά πρόσωπα

 Γραπτή απάντηση 

Δεδομένου ότι στην απάντηση που έδωσε ο επίτροπος κ. Bolkestein εξ ονόματος της Επιτροπής, στις 5 Σεπτεμβρίου 2003, στην ερώτηση Ε-2426/03[1] αναφέρεται ότι "η Επιτροπή μπορεί μόνο να παρατηρήσει ότι ο σημερινός ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος του Βατικανού ως προς την καταβολή τόκων σε φυσικά πρόσωπα δεν φαίνεται να είναι τέτοιος ώστε να θέτει σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών".

 

Μπορεί να αναφέρει η Επιτροπή ποια στοιχεία διαθέτει για να δίνει τις ανωτέρω διαβεβαιώσεις, καθώς και τις πηγές από τις οποίες τα έχει αντλήσει;

[1]  ΕΕ C

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ITΕΕ C 78 E, 27/03/2004
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου