Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 27kWORD 20k
1. maaliskuuta 2004
P-0524/2004(ASW)
Romano Prodin komission puolesta antama vastaus
Kysymyksen viite: P-0524/2004

Euroopan yhteisöt ja Euroopan unioni on perustettu jäsenvaltioiden välisin perustamissopimuksin. Näitä sopimuksia sovelletaan jäsenvaltioihin (EY:n perustamissopimuksen 299 artikla). Kun jäsenvaltion jokin alue lakkaa olemasta osa kyseistä jäsenvaltiota esimerkiksi sen vuoksi, että alueesta tulee itsenäinen valtio, perustamissopimukset eivät enää koske tätä aluetta. Näin vasta itsenäistynyt alue katsotaan itsenäistymisen johdosta Euroopan unionin ulkopuoliseksi maaksi, eivätkä perustamissopimukset siten enää koske sen aluetta itsenäistymishetkestä alkaen.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan mukaan jokainen Euroopan valtio, joka noudattaa sopimuksen 6 artiklan 1 kohdassa määrättyjä periaatteita, voi hakea unionin jäsenyyttä. Tällainen hakemus edellyttää (siinä tapauksessa, että neuvosto hyväksyy sen yksimielisesti) jäsenyyttä hakevan valtion ja jäsenvaltioiden välisiä neuvotteluja sopimuksesta, jossa määritellään liittymisehdot ja liittymisen edellyttämät mukautukset perustamissopimuksiin. Kaikkien jäsenvaltioiden ja jäsenyyttä hakevan valtion on ratifioitava tämä sopimus.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö