Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 30kWORD 21k
1 mars 2004
P-0524/2004(ASW)
Svar från Romano Prodi på kommissionens vägnar
Frågans referensnummer: P-0524/2004

Europeiska gemenskaperna och Europeiska unionen har upprättats genom fördrag mellan medlemsstaterna. Fördragen skall gälla för medlemsstaterna (artikel 299 i EG-fördraget). Om en del av en medlemsstats territorium upphör att ingå som en del i denna stat, t.ex. genom att det aktuella territoriet blir en oberoende stat, kommer fördragen inte längre att gälla för detta territorium. Med andra ord skulle en region som nyligen blivit självständig på grund av denna självständighet komma att betraktas som tredje land i förhållande till unionen, och fördragen skulle från och med dagen för oberoendet inte längre gälla inom dess territorium.

Enligt artikel 49 i Fördraget om Europeiska unionen får varje europeisk stat som respekterar de kriterier som anges i artikel 6.1 i Fördraget om Europeiska unionen ansöka om att bli medlem av unionen. För en sådan ansökan krävs, om rådet enhälligt bifaller ansökan, förhandlingar om ett avtal mellan den ansökande staten och medlemsstaterna om villkoren för att upptas som medlem och de anpassningar av fördragen som krävs för en anslutning. Detta avtal skall ratificeras av samtliga medlemsstater och av den ansökande staten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy