Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 33kWORD 9k
27 juli 2004
P-1597/04
SKRIFTLIG FRÅGA P-1597/04
från Ian Hudghton (Verts/ALE)
till kommissionen

 Angående: Mercosurförhandlingar om ägg och äggprodukter
 Skriftligt svar 

Direktiv 1999/74/EG(1) om miniminormer för skyddet av värphöns ställer höga krav på EU:s äggproducenter när det gäller att garantera välbefinnande för värphöns, detta till extra kostnader för producenterna själva. Dessa normer gäller däremot inte för länder utanför EU vilket ger producenter från länder utanför EU konkurrensfördelar i förhållande till sina europeiska motparter.

Kan kommissionen bekräfta att man i förhandlingarna med Mercosurländerna fört upp ägg och äggprodukter i förteckningen över produkter tillhörande kategori 1, på vilka alla tullavgifter är avskaffade?

Konsumenterna i EU kräver höga normer för djurens välfärd inom livsmedelsproduktionen. Kan kommissionen, med erkännande av det här, uttala sig om vilka normer för djurens välfärd som gäller för äggproduktionen i Mercosurländerna? Hur kan man leva upp till det krav på djurens välfärd som konsumenterna i EU ställer om inte äggproduktionen respekterar de strikta normer som konsumenterna i EU kräver att producenterna i EU skall följa? Vilka åtgärder kan kommissionen vidta för att uppmuntra Mercosurländerna till att införa liknande normer för djurens välfärd för de äggproducenter som exporterar till EU?

(1)EGT L 203, 3.8.1999, s. 53.

Frågans originalspråk: ENEGT C 189, 13/07/2010
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy