Pytanie poselskie - P-2329/2006Pytanie poselskie
P-2329/2006

  Interpretacji Prawa Patentowego

  ZAPYTANIE PISEMNE P-2329/06
  skierowane przez: Adama Gierka (PSE)
  do Komisji

  Zgodnie z najnowszym projektem Komisji, dotyczącym Europejskiego Porozumienia w Sprawie Rozwiązywanie Sporów Patentowych (EPLA), nie będzie żadnych przeszkód, by pracownicy Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), w tym sędziowie Izb Odwoławczych (BoAs), zostawali sędziami w Europejskim Sądzie Patentowym (EPJ).

  Wynika to ze statutu EPC (art. 2b i art.6.1).

  Jak wiadomo, mimo że Europejska Konwencja Patentowa (EPC) z 1973 roku wyłącza (art. 52, pkt.2c) możliwość patentowania programów komputerowych i metod biznesowych, to aktualna praktyka EPO temu zaprzecza.

  Celem EPLA jest właściwe sharmonizowanie interpretacji ustaleń EPC w państwach, które podpiszą to Porozumienie. Może się jednak okazać, że interpretacja EPJ w sprawie patentowalności softwaru będzie niezgodna z kryteriami patentowalności, ustalonymi przez EPC.

  Rodzi się zatem pytanie:

  czy w związku z powyższym Komisja zgadza się z opinią, by sędziowie Europejskiego Sądu Patentowego nie rekrutowali się z pośród pracowników Europejskiego Biura Patentowego?

  Dz.U. C 328 z 30/12/2006