Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 33kWORD 27k
12 Δεκεμβρίου 2006
P-5533/06
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-5533/06
υποβολή: Umberto Pirilli (UEN)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Προστασία της παραγωγής αιθερίων ελαίων
 Γραπτή απάντηση 

Έχοντας υπόψη ότι η παραγωγή αιθερίων ελαίων είναι στρατηγικής σημασίας για την διαφύλαξη παραδοσιακών γεωργικών καλλιεργειών.

Έχοντας υπόψη ότι με ορισμένα από τα προϊόντα αυτά, όπως λ.χ. το περγαμόντο, δημιουργούνται τα καλύτερα αρώματα του κόσμου και ότι τούτο συμβάλλει στη διατήρηση προτύπων τελειότητας που διαθέτουν μόνον τα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Έχοντας υπόψη ότι η μελλοντική ένταξη τέτοιων προϊόντων στο σύστημα REACH θα μπορούσε να καταστήσει εκ των πραγμάτων αδύνατη την διατήρηση των προτύπων αυτών και θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στο επίπεδο της απασχόλησης και μάλιστα στις περισσότερο προβληματικές περιφέρειες της Ευρώπης.

Μπορεί να αναφέρει η Επιτροπή:

1. ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει προκειμένου να εξασφαλισθεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης των αιθερίων ελαίων στην ευρωπαϊκή αγορά;
2. Ποιες ειδικές μεθόδους σκοπεύει να προτείνει για την διαφύλαξη των παραδοσιακών αυτών προϊόντων;
3. Ποιες οδηγίες σκοπεύει να δώσει στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τη Χημεία ώστε να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φυσικών αυτών προϊόντων και, κατά συνέπεια, να ορισθούν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στην πρώτη βαθμίδα των ουσιών που θα ταξινομηθούν σύμφωνα με το σύστημα REACH;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ITΕΕ C 45, 16/02/2008
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου