Parlementaire vraag - P-5938/2007Parlementaire vraag
P-5938/2007

China Export (CE)-merkteken profiteert van de reputatie van het Europese Conformité Européenne (CE)-merkteken

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-5938/07
van Zuzana Roithová (PPE-DE)
aan de Commissie

In een tijd dat het Europees Parlement probeert de reikwijdte van het CE‑merkteken te vergroten en de effectiviteit ervan te doen toenemen (oorspronkelijk was het niet voor de consument bedoeld, hoewel het nu zekerheid biedt omtrent de veiligheid van het product en vastgesteld kan worden welke goederen niet uit EU‑landen komen), is er een merkteken opgedoken dat er identiek uitziet.

1. Is de Commissie zich bewust van het bestaan van het merkteken China Export (CE), dat toevalligerwijs de vorm aanneemt van een symbool dat bestaat uit de gestileerde letters CE en dus identiek is aan het Europese Conformité Européenne (CE)‑merkteken (behalve dan dat bij het Chinese merkteken de letters dichter bij elkaar staan)?

2. Is de Commissie zich er ook bewust van dat de producten die het Chinese merkteken dragen in de EU verkrijgbaar zijn, wat betekent dat het Chinese merkteken profiteert van de reputatie van het Europese CE‑merkteken?

3. Welke actie kan de Commissie ondernemen om te voorkomen dat het Europese CE‑merkteken op een dergelijke manier wordt misbruikt?

4. Welke sancties is de Commissie van plan toe te passen in deze kwestie?

5. Zal de Commissie terstond onderhandelingen met China beginnen die een einde moeten maken aan dergelijke praktijken, d.w.z. onmiddellijk een halt toeroepen aan het gebruik van het China Export‑merkteken, dat identiek is aan het Conformité Européenne‑merkteken?

Het Europese CE‑merkteken is geen geregistreerd handelsmerk en de intellectuele‑eigendomsrechten zijn dus niet beschermd.

6. Is de Commissie bereid om zorgvuldig te overwegen of registratie van het Europese CE‑merkteken als het handelsmerk van de Gemeenschap het niet makkelijker zou maken om namaakproducten op te sporen?

Conformité Européenne:

China Export:

PB C 191 van 29/07/2008