Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 25kWORD 38k
18 Φεβρουαρίου 2008
P-0888/08
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-0888/08
υποβολή: Bairbre de Brún (GUE/NGL)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Ευθύνη των φορέων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και η αρχή της καθολικής υπηρεσίας
 Γραπτή απάντηση 

Θα μπορούσε η Επιτροπή να αναφέρει τις υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώνουν οι φορείς παροχής ευρυζωνικών διαδικτυακών συνδέσεων για την παροχή καθολικής πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες;

Κάτω από ποιες συνθήκες (εδαφικές, κοινωνικές κτλ.) μπορεί να θεωρηθεί ότι η αγορά δεν είναι δυνατόν να παράσχει υπηρεσίες σε ορισμένες κοινότητες λόγω εδαφικών ή κοινωνικών παραγόντων;

Τι λύσεις υπάρχουν για αυτές τις κοινότητες;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 291, 13/11/2008
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου