Parlamentin kysymys - P-1565/2009Parlamentin kysymys
P-1565/2009

Merenkurkun liikenteen tulevaisuus

KIRJALLINEN KYSYMYS P-1565/09
esittäjä(t): Henrik Lax (ALDE)
komissiolle

Kun EU kielsi verottoman myynnin unionissa, loppui veroton myynti myös Merenkurkun alueella liikennöivillä laivoilla, mikä johti jatkuvaan epävarmuuteen henkilöliikenteen jatkumisesta, koska toiminnalle ei makseta mitään pysyvää tukea. Merenkurkku on taloudellisesti ja kulttuurisesti yhtenäinen – mutta harvaanasuttu – alue. EU:n tehtävänä on kannustaa liikkuvuuteen ja taloudelliseen toimeliaisuuteen ja edistää rajatylittävää yhteistyötä. Silloin kun EU:n omat säännökset johtavat päinvastaiseen kehitykseen, on EU:n puututtava asiaan ja korjattava tilanne. Luonnollisin tapa olisi antaa suoraa tukea Merenkurkun liikenteelle. Laivaliikenteellä on suuri merkitys elinkeinoelämälle ja yksityishenkilöille Merenkurkun molemmin puolin.

Komissio työstää parhaillaan jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin toimeksiannosta Itämeri-strategiaa, jolla pyritään hyvinvoivan ja vetovoimaisen Itämeren alueen luomiseen muun muassa taloudellisen ja kulttuurisen yhteistyön avulla. Koska Merenkurkku on tärkeä osa tätä aluetta, olisi aiheellista tukea myös toimintaa, joka selvästi edistää Itämeri-strategian toteutumista alueella. Merenkurkun kiertäminen merkitsee noin 800 kilometrin ajomatkaa. Vesitse matka on runsaat 40 kilometriä. Ennen verottoman myynnin loppumista Vaasan ja Uumajan välin matkusti noin miljoona ihmistä vuodessa. Vuonna 2007 vuotuinen matkustajamäärä oli laskenut 70 000:een. Pietarsaaren ja Skellefteån välinen lauttaliikenne loppui kokonaan.

Mitä komissio aikoo tehdä korjatakseen tämän ilmeisen epäkohdan, joka syntyi, kun veroton myynti Merenkurkussa loppui ja sen myötä yhteydenpito tällä vahvat kulttuurisiteet omaavalla talousalueella vaikeutui huomattavasti?

Aikooko komissio ottaa käyttöön kohdennetun tuen tietyille linjoille, esimerkiksi Vaasan ja Uumajan väliselle liikenteelle?

Millä tavoin uudella Itämeri-strategialla voidaan edistää Merenkurkun alueen elinkeinoelämää?

EYVL C 189, 13/07/2010