• CS - čeština
  • EN - English
Parlamentní otázka - P-4289/2009(ASW)Parlamentní otázka
P-4289/2009(ASW)

Odpověď pana Barrota jménem Komise

Česká republika dne 14. července 2009 oznámila Komisi a Radě, že Kanada od uvedeného data vůči státním příslušníkům České republiky jednostranně uplatňuje vízový režim. Kanada zavedla vízovou povinnost pro české občany již dříve, před dvanácti lety. Tato povinnost byla zrušena teprve v říjnu 2007.

Oznámení České republiky bylo zveřejněno v Úředním věstníku dne 6. srpna 2009[1]. V souladu s čl. 1 odst. 4 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ve znění nařízení Rady (ES) č. 851/2005[2] je Komise do 6. listopadu 2009 povinna podat zprávu Radě.

Od oznámení České republiky Komise v zájmu obnovy bezvízového styku úzce spolupracovala s Kanadou i Českou republikou a konzultovala je. Generální ředitel generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost Komise v této souvislosti dne 24. července 2009 uspořádal třístranné setkání s kanadským velvyslancem a stálou představitelkou České republiky. V návaznosti na toto setkání byly jak Kanadě, tak České republice zaslány dopisy s žádostí o další informace, na něž obě země odpověděly. Dne 10. září 2009 se Komise navíc zúčastnila setkání české delegace a kanadských orgánů v Ottawě (Kanada). Komise nastolila tuto otázku také během zasedání Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci dne 21. září 2009. Veškeré informace získané od kanadských a českých orgánů Komise využije při přípravě své zprávy.