Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 27kWORD 41k
10 november 2009
P-5603/09
SCHRIFTELIJKE VRAAG P-5603/09
van Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE)
aan de Commissie

 Betreft: Festival van de brandende stier in de stad Medinaceli (Soria, Spanje)
 Schriftelijk antwoord 

Elk jaar wordt in november in de Spaanse stad Medinaceli in de provincie Soria het festival van de brandende stier gehouden. Bij dit evenement wordt een stier naar het stadsplein gevoerd en vervolgens met touwen aan een paal vastgebonden zodat hij zijn kop niet meer kan bewegen. Daarna worden zijn hoorns met in teer gedrenkt stro omwikkeld en in brand gestoken. Een jongeman uit de stad snijdt dan de touwen door waarmee de stier aan de paal is vastgebonden en deze probeert aan het vuur te ontsnappen. Het dier is hierbij aan extreme stress blootgesteld en loopt brandwonden aan ogen en lichaam op. Op het plein branden vijf vuren. Als enige bescherming dient de modder waarmee het dier is ingesmeerd. Deze stressvolle situatie duurt totdat het vuur uitdooft en deze vorm van foltering kan soms wel een uur duren. Als het vuur is uitgedoofd, wordt de stier van het plein verwijderd. Deze traditie was in verschillende perioden van de geschiedenis verboden, de laatste keer tussen 1962 en 1977, het jaar waarin een en ander weer werd toegestaan. Ik ben mij ervan bewust dat de eigen tradities van de lidstaten niet onder de bevoegdheid van de Commissie vallen, maar in Spanje wordt een brede discussie gevoerd over traditionele festiviteiten waarbij dieren, en met name stieren, worden mishandeld. In het Spaanse koninklijk besluit 145/1996 van 2 februari tot vaststelling van de regeling voor stierengevechten, waarin uitvoering wordt gegeven aan wet 10/1991 van 4 april inzake administratieve bevoegdheden bij stierengevechten, wordt in artikel 91, lid 5 bepaald dat organisatoren en lokale overheden bij festiviteiten die op de openbare weg plaatsvinden de nodige maatregelen ter waarborging van de veiligheid van personen en goederen moeten treffen en naar behoren moeten publiceren, waarbij een absoluut verbod bestaat op gedrag dat te maken heeft met mishandeling en ongerechtvaardigd lijden van dieren en overtredingen worden bestraft. De overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van bovengenoemd evenement houden echter geen rekening met de wetgeving die door Spanje, een lidstaat van de EU, is vastgesteld en daarom wend ik mij tot de Commissie.

Hoe denkt de Commissie over het organiseren van dergelijke festiviteiten?

Is de Commissie voornemens, rekening houdend met het feit dat stieren afkomstig zijn van veehouderijbedrijven en met de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over een communautair actieplan inzake de bescherming en het welzijn van dieren 2006-2010 (COM(2006)0013 — PB C 49 van 28.2.2006), dergelijke evenementen op enigerlei wijze te verbieden? Wordt gedacht aan sancties in geval van overtreding?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ESPB C 10 E van 14/01/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid