Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
PDF 28kWORD 28k
1 februari 2010
P-6406/2009(ASW)
Svar från Charlie McCreevy på kommissionens vägnar
Frågans referensnummer: P-6406/2009

Såsom kommissionen förklarade i sitt svar på fråga E‑5103/07(1) har det fram till nyligen tagits ut en tilläggsavgift på upp till 3,75 % av transaktionsvärdet för betalningstransaktioner som gjorts i Danmark med betalkort utställda i en annan medlemsstat. Besluten om tilläggsavgifter för kunder som betalar med kort som inte utställts i Danmark fattades av de danska handlarna på grundval av en dansk lag(2). Denna lag upphörde dock att gälla den 1 november 2009.

I överensstämmelse med direktiv 2007/64/EG om betaltjänster på den inre marknaden(3), framför allt artikel 52.3, har medlemsstaternas myndigheter befogenhet att reglera frågan om tilläggsavgifter, med beaktande av behovet att stimulera konkurrensen och främja en effektiv användning av betalningsinstrument. Det direktivet införlivades i dansk lag genom Betalingstjenesteloven(4), som trädde i kraft den 1 november 2009. Enligt den lagen kan sekundärlagstiftning om tilläggsavgifter utfärdas av ekonomi- och näringsministern. I oktober 2009 kontaktade kommissionen de danska myndigheterna för att undersöka exakt hur en eventuell tilläggsavgift kommer att tillämpas i Danmark. Kommissionen väntar nu på svar från den danska regeringen.

Kommissionen har för avsikt att se till att eventuella bestämmelser om tilläggsavgifter för betalningstransaktioner i Danmark, bland annat tilläggsavgifter för kortbetalningar, tillämpas i enlighet med EU-rätten. Kommissionen kommer framför allt att kontrollera att eventuella bestämmelser om tilläggsavgifter för kortbetalningar inte medför någon diskriminering av EU-medborgare vars betalkort utställts i andra medlemsstater eller någon förmånsbehandling av utställare eller användare av danska betalkort.

(1)Fråga från Mary Honeyball, besvarad av Charlie McCreevy den 12 december 2007,
se http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp.
(2)Framför allt ”Bekendtgørelse nr. 1352 af 17.12.2008 om gebyrer ved brug af internationale betalingsmidler”.
(3)EUT L 319, 5.12.2007.
(4)LOV nr. 385 af 25.05.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy