• EN - English
  • SV - svenska
Parlamentsfråga - P-6406/2009(ASW)Parlamentsfråga
P-6406/2009(ASW)

Svar från Charlie McCreevy på kommissionens vägnar

Såsom kommissionen förklarade i sitt svar på fråga E‑5103/07[1] har det fram till nyligen tagits ut en tilläggsavgift på upp till 3,75 % av transaktionsvärdet för betalningstransaktioner som gjorts i Danmark med betalkort utställda i en annan medlemsstat. Besluten om tilläggsavgifter för kunder som betalar med kort som inte utställts i Danmark fattades av de danska handlarna på grundval av en dansk lag[2]. Denna lag upphörde dock att gälla den 1 november 2009.

I överensstämmelse med direktiv 2007/64/EG om betaltjänster på den inre marknaden[3], framför allt artikel 52.3, har medlemsstaternas myndigheter befogenhet att reglera frågan om tilläggsavgifter, med beaktande av behovet att stimulera konkurrensen och främja en effektiv användning av betalningsinstrument. Det direktivet införlivades i dansk lag genom Betalingstjenesteloven[4], som trädde i kraft den 1 november 2009. Enligt den lagen kan sekundärlagstiftning om tilläggsavgifter utfärdas av ekonomi- och näringsministern. I oktober 2009 kontaktade kommissionen de danska myndigheterna för att undersöka exakt hur en eventuell tilläggsavgift kommer att tillämpas i Danmark. Kommissionen väntar nu på svar från den danska regeringen.

Kommissionen har för avsikt att se till att eventuella bestämmelser om tilläggsavgifter för betalningstransaktioner i Danmark, bland annat tilläggsavgifter för kortbetalningar, tillämpas i enlighet med EU-rätten. Kommissionen kommer framför allt att kontrollera att eventuella bestämmelser om tilläggsavgifter för kortbetalningar inte medför någon diskriminering av EU-medborgare vars betalkort utställts i andra medlemsstater eller någon förmånsbehandling av utställare eller användare av danska betalkort.