Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - P-6535/2009Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
P-6535/2009

  Fremtidig lovgivning om elektroniske cigaretter

  SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-6535/09
  af Frédérique Ries (ALDE)
  til Kommissionen

  I mere end ti år har EU ført en modig og ambitiøs politik for forebyggelse af rygning og beskyttelse af borgerne mod tobaksrøg, den såkaldte passive rygning. For at denne folkesundhedspolitik på lang sigt kan være effektiv, bør den også omfatte de nye former for markedsføring, der tilstræber at banalisere tobaksrygning, især over for de unge, dels på at fremstille denne positivt.

  Det seneste eksempel er markedsføringen af elektroniske cigaretter, som er udstyret med et batteri, ligner rigtige cigaretter og kan anvendes som sådan på grund af relativt uklare juridiske bestemmelser. De blev opfundet i Kina i 2004 og er nu en gængs forbrugsvare, hvis omsætning øges takket være internet, uden at der gives nærmere specifikationer med hensyn til grænsedosis eller bivirkninger. Desuden kan dette produkt fås med forskellige former for smag, f.eks. chokolade, hvad der gør det særligt attraktivt for børn.

  Endnu mere problematisk er det, at der ved inhalering frigøres nikotin fra en genopladelig patron. Når nikotinen således indføres i åndedrætsvejene, optages den hurtigt i lungerne. Der er flere betænkeligheder, f.eks. med hensyn til arten og koncentrationen af de potentielt forurenende stoffer, som findes i patronen, og den nikotindosis, som inhaleres ved anvendelse af produktet. Et af de forurenende stoffer, der er konstateret, er glycol, et frostbeskyttelsesmiddel, som er giftigt for mennesker. Der skal desuden henvises til, at WHO ikke betragter elektroniske cigaretter som en hjælp til tobaksafvænning.

  Er Kommissionen enig i, at sikkerheden i forbindelse med de elektroniske cigaretter og deres eventuelle vanedannende effekt bør gøres til genstand for en videnskabelig evaluering, som regelmæssigt skal opdateres?

  Agter Kommissionen på grund af betænkelighederne med hensyn til folkesundheden at handle hurtigt for på EU-niveau at indføre rammebestemmelser for »e-cigaretterne« og i dette øjemed at foreslå en enten ændring af direktiv 2001/83/EF[1] om humanmedicinske lægemidler eller en revision af direktiv 1993/42/EF[2] om medicinske anordninger?

  EFT C 10 E af 14/01/2011