Κοινοβουλευτική ερώτηση - P-6535/2009Κοινοβουλευτική ερώτηση
P-6535/2009

  Μελλοντική νομοθεσία για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα

  ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-6535/09
  υποβολή: Frédérique Ries (ALDE)
  προς την Επιτροπή

  Εδώ και δέκα και πλέον χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί μια γενναία και φιλόδοξη πολιτική πρόληψης όσον αφορά το κάπνισμα και προστασίας των πολιτών από τον λεγόμενο περιβάλλοντα καπνό. Αυτή η πολιτική δημόσιας υγείας, για να είναι αποτελεσματική μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να πλαισιώνει τις νέες τεχνικές μάρκετινγκ οι οποίες έχουν στόχο να καταστήσουν κοινότυπη την κατανάλωση καπνού, ιδίως στους νέους, ή να την εξωραΐσουν.

  Τελευταίο μέχρι στιγμής παράδειγμα, η κυκλοφορία ηλεκτρονικών τσιγάρων που λειτουργούν με μπαταρία, μοιάζουν μα αληθινά τσιγάρα και χρησιμοποιούνται κατ' αυτόν τον τρόπο σε ένα σχετικά ακαθόριστο νομικό πλαίσιο. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο, που εφευρέθηκε στην Κίνα το 2004, είναι πλέον αντικείμενο κοινής εμπορίας, ενισχυμένης μέσω του Διαδικτύου, χωρίς καμία προδιαγραφή σε ό,τι αφορά την οριακή δόση ή τις παρενέργειες. Επιπλέον, τα προϊόντα αυτά είναι διαθέσιμα σε διάφορες γεύσεις, όπως σοκολάτα, που τα καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικά στα παιδιά.

  Πιο προβληματικό είναι το γεγονός ότι, όταν ο χρήστης εισπνέει, εκλύεται νικοτίνη από μια φύσιγγα επαναφορτιζόμενη. Μπαίνοντας έτσι στους αναπνευστικούς αγωγούς, απορροφάται ταχέως στους πνεύμονες. Για το λόγο αυτό, έχουν εκφραστεί διάφορες επιφυλάξεις, όπως, για παράδειγμα, για το είδος και τη συγκέντρωση των δυνητικά επικίνδυνων μολυντικών ουσιών που είναι παρούσες στη φύσιγγα, ή ακόμη για τη δόση νικοτίνης που εισπνέεται κατά τη χρησιμοποίηση του προϊόντος. Μία από τις μολυντικές ουσίες που ανιχνεύθηκαν είναι η αιθυλενογλυκόλη, ένα αντιψυκτικό συστατικό που είναι τοξικό για τον άνθρωπο. Να θυμίσουμε επίσης ότι ο ΠΟΥ δεν θεωρεί τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ως βοήθημα για την απεξάρτηση από το κάπνισμα.

  Συμφωνεί η Επιτροπή ότι η ασφάλεια των ηλεκτρονικών τσιγάρων και η δυνητική εξάρτηση του καπνιστή από αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο επιστημονικής αξιολόγησης, η οποία θα ενημερώνεται τακτικά;

  Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις επιφυλάξεις που συνδέονται με τη δημόσια υγεία, προτίθεται η Επιτροπή να ενεργήσει ταχέως, προκειμένου να δημιουργήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα νομικό πλαίσιο για τα «ηλεκτρονικά τσιγάρα» και να προτείνει, προς το σκοπό αυτό, είτε μια τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ[1] για τα φάρμακα είτε μια αναθεώρηση της οδηγίας 1993/42/ΕΚ[2] για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα;

  ΕΕ C 10 E, 14/01/2011